Klimatkloka insikter

Jag anser mig alltid ha varit medveten om miljöeffekterna i mitt eget liv. De omfattar överväganden om hurdan bil jag kör, hur jag sorterar och var jag bor. För några år sedan flyttade jag från en större bostad i ett parhus till en liten bostad i ett flervåningshus. Jag tänkte då på vad som är ekonomiskt och praktiskt. Bilen har jag ännu inte bytt till en mindre med mindre utsläpp. Återvinningen torde jag klara av ganska bra. I bostadsaktiebolaget finns skilda kärl för avfallssortering. När jag har skrivit ner allt detta kan jag konstatera att jag inte har gjort medvetna klimatrelaterade val.

Tiden är inne för att förstå

De ovannämnda funderingarna och åtgärderna är mycket bekanta i vardagen. Men räcker det med detta nu när klimatet blir allt varmare och det är tal om snabba förändringar i väderfenomenen och katastrofala ansamlingar av plastavfall i olika delar av världen? Nej, det räcker inte.

Jag har glatt mig åt olika aktörers initiativ i anslutning till klimatkloka gärningar. Vart man än blickar i medierna ser man att tiden är inne. Tiden är inne för att förstå. Förstå att handla och förstå att handla medvetna om klimateffekterna av det egna handlandet.

Inom jordbruket övervägs odlingsmetoderna utifrån deras klimateffekter. Stödpolitiken bereds med beaktande av och betoning på kontroll av och anpassning till klimatförändringen. Riksomfattande och regionala projekt har inletts och ordet klimatstrategi börjar redan vara bekant för många beslutsfattare både på kommunal och på statlig nivå och för aktörer i olika branscher. Jord- och skogsbruksministeriet är med i anpassningsplanens uppföljningsgrupp. Gruppen består av tio ministerier, forskningsinstitut, kommunförbundet, SPEK, HRM och Försörjningsberedskapscentralen. Ett viktigt budskap från denna grupp är att det är nödvändigt att satsa mer på det regionala och lokala arbetet och att klimatarbetet måste utvecklas som helhet med tanke på kontroll och anpassning samt beredskap.

Ett viktigt budskap från denna grupp är att det är nödvändigt att satsa mer på det regionala och lokala arbetet och att klimatarbetet måste utvecklas som helhet med tanke på kontroll och anpassning samt beredskap.

Som NTM-centralernas samarbetsorgan grundades i början av året ett klimatnätverk med en representant för varje NTM-central. Nätverket har sammanträtt två gånger. Det första mötet hölls i början av året. Deltagarna nätverkade och gjorde sig förtrogna med projektet för en klimatvägkarta vid NTM-centralen i Birkaland. På det andra mötet diskuterades arbetet med vägkartan och dessutom sammanställdes information om olika NTM-centralers nyheter och gärningar i anslutning till klimatförändringen. I Birkaland har arbete med vägkartan gjorts beträffande ansvarsområdet för miljö och näst på tur är ansvarsområdena för näring och trafik. Detta arbete kan vi använda som modell i vår egen verksamhet. I samarbete med Södra Österbottens NTM-centrals ansvarsområde för miljö kan vi inom ansvarsområdet för näringar vid NTM-centralen i Österbotten genomföra ett vidsträckt och helhetsorienterat klimatarbete i Österbotten och Mellersta Österbotten. Detta har redan haft positiva följder. Vi samlades tillsammans med landskapsförbunden i områdena och resultatet var att parterna förband sig till att anställa en gemensam klimatkoordinator. Målet är också att de tre landskapen utarbetar en gemensam klimatstrategi.

Nu när vi stillar oss för att fira jul skulle vi samtidigt kunna komma ihåg jordklotets klimat och behov. Vi skulle kunna utarbeta en egen klimatstrategi och försöka bli medvetna om hur vårt eget handlande påverkar klimatet. Vi skulle kunna blicka uppåt för att se jultomten och renen Rudolf flyga fram i det klara vintervädret.Med önskan om klimatkloka gärningar!

Päivi Hiltunen
Överinspektör, Landsbygdsenheten

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: