Digitaliseringen, med allt vad det innebär av datasäkerhet och dataskydd, är ju också något som vi alla berörs av i arbetet idag.

Hej!

Jag heter Maj-Len Vestergård och jobbar på landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central och betalar ut projektstöd för landsbygdsutveckling som sökts främst via Leader men också projektstöd som sökts direkt från NTM-centralen.

Om man har frågor som gäller ansökan om utbetalning av projekt- och företagsstöd från  Landsbygdsfonden kan man ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor.

Våra tjänster riktar sig till projektaktörer, såsom föreningar, sammanslutningar, kommuner och läroinrättningar, som har ett allmännyttigt projekt som har fått stöd finansierat av NTM-centralen eller via Leader.
(En Leader-grupp är en registrerad förening, som uppmuntrar invånarna i sitt område att utveckla den egna hembygden, öka dess trivsel samt skapa nya arbetsplatser och företag. Leader-gruppen finansierar projekt som är allmännyttiga och främjar näringsverksamhet genom företagsstöd med stöd från Landsbygdsfonden. )

Förutom att jag samarbetar med kollegerna vid Vasa- och Karleby-kontoret har jag också kontakter  med Leader-grupperna på vårt område, främst med Aktion Österbotten som har kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre, men delvis också med Yhyres kehittämisyhdistys i Tervajoki och Pirityiset i Kaustby.

Vi informerar stödtagarna efter att de har fått stödbeslutet från NTM-centralen och håller enskilda startpalavrar med dem.  Då diskuterar vi projektet och informerar om vilka regelverk som gäller, ger anvisningar om hur och när de ska söka ut betalning och vem de kan ta kontakt med om de har frågor. Stödtagarna kan då muntligen beskriva sitt projekt och vi får en bättre inblick i vad de ska göra och vad projektet går ut på.

Egna erfarenheter ”efter lång och trogen tjänst” har jag också bra nytta av i arbetet.  

Våra direktiv kommer från Livsmedelsverket så de ordnar videomöten flera gånger per år. Årliga utbildningsdagar ordnas för oss betalare då man har möjlighet att träffa kollegor från andra NTM-centraler.

Vi är totalt 6 st betalar i projektgruppen. I Vasa är vi 3 st som betalar ut projektstöd och en betalar företagsstöd. I Karleby finns en betalare för projektstöd och en för företagsstöd.

Egna erfarenheter ”efter lång och trogen tjänst” har jag bra nytta av i arbetet. Om jag vågar nämna det så har jag i snart 37 år jobbat på samma ställe! Arbetsgivaren har varit densamma, men organisationen har ändrat och bytt namn så en hel del har hänt under åren.

När t.ex. TE-centralen blev räkenskapsverk fr.o.m. 1.1.2000 bildades förvaltningsenheten och då flyttade jag dit från landsbygdsenheten. Där jobbade jag som bokförare  tillsammans med huvudbokföraren och gjorde bl.a. bokslut för Österbottens TE-centrals del, dit även administrationen för Arbetskraftsbyråerna i Österbotten hörde. I september 2008 flyttade jag tillbaka till landsbygdsenheten och började då sköta om utbetalning av företagsstöd och projektstöd.

Största ändringen i mitt arbete är nog att ansökningarna och betalningsbesluten numera görs elektroniskt. För kunden är det inte alltid så lätt men i det stora hela fungerar det bra. Det underlättar också att man elektroniskt kan flytta ansökningar mellan kollegerna.

Organisationsförändringar har också medfört att NTM-centralens och TE-byråns förvaltningsärenden för ca 5 år sedan överfördes till  Utvecklings- och förvaltningscentret (KEHA) och samtidigt utlokaliserades ITC-stödfunktionen till Valtori.

Digitaliseringen, med allt vad det innebär av datasäkerhet och dataskydd, är ju också något som vi alla berörs av i arbetet idag. En positiv sak med detta är möjligheten att arbeta på distans.

Alla påverkas av organisationsändringar och det medför att arbetsuppgifter kanske ändrar och olika ärenden ska skötas på ett annat sätt. Förändringar blir inte alltid till det bättre, men man måste göra det bästa av situationen och sen kanske det blir en vanesak.

Till slut vill jag säga som Nalle Puh: ”Om man inte har något mål, hur ska man då veta när man är framme?

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: