Våren med små och stora siffror

7087,325,14 har varit vårens mest uppföljda siffror – smittade, döda och nya smittor.
Permitteringar, konkurser och avbrott i verksamheten kan vara en annan liknande lista. Ännu i februari skulle ingen ha trott på dessa siffror. 

Siffrorna 33 087 och 29 722 berättar om antalet inlämnade coronaansökningar till NTM-centralen och Business Finland och om företagens behov för hjälp.

5 500 000 000 är eurobeloppet för den åtgärdshelhet som staten reserverat för att minimera coronavirusets effekter.

Det finns människor, företagare och löntagare bakom alla dessa siffror.

Mars 2020 ändrade också min egen arbetsbeskrivning till 50% coronaservicedejourhavande, en siffra det också. Vad arbetsmängden gäller skulle siffran säkert vara även högre, eftersom frågeställare via telefon- och e-postrådgivningen har kontaktat från morgon till kväll. Den centraliserade riksomfattande coronafinansieringsrådgivningen hjälper kunderna i alla ärenden som gäller arbets- och näringsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets coronastöd.  

Statens och kommunernas stödarsenal har utvidgats stegvis från Business Finlands och NTM-centralens finansiering av utveckling till temporärt understöd till primärproduktion och företagsverksamhet kopplad till gården och vidare till stöd för restaurangbranschen och sist till ett allmänt kostnadsstöd. Såhär i efterhand är det lätt att efteklokt konstatera att understöden lanserades i fel ordning, men orsaken till detta fanns i lagstiftningen.

Att fylla i ansökningsblanketter och läsa termer tillsammans med kunden har gett utomordentligt bra information om processen till hela rådgivningsteamet. Denna information kommer förhoppningsvis utnyttjas i den kommande servicen. Om den nuvarande elektroniska kundtjänsten och kanslispråket är utmanande för en finskspråkig kund som tidigare betjänats, är det också det för en engelskspråkig kund som kontaktar första gången. Det positiva är att coronavåren först och främst har utvecklat samarbetet och serviceandan mellan alla aktörer.

Hur fortsätta framåt?

Som medlem i Europeiska Unionen har Finland förbundit sig till att följa de gemensamma reglerna om statligt stöd. Dessa regler lättades snabbt på när corona spred sig till Europa. Nu diskuteras det om vilken effekt dessa 2 200 miljarder euro i coronastöd har på företagens konkurrenskraft i de europeiska länderna. Tyskland, Frankrike och Italien har bäst försäkrat sig om utgångsläget för sina egna företag under post-korona -tiden. Tysklands andel av denna summa är så stor som 45%.  Många länder skulle permanent vilja lätta på stödpolitiken för sina företag.

Är Finland vaken?  Business Finland lanserade nyligen en tillfällig ny typ av FoU-lånefinansiering (finansiering av forskning, utveckling och innovation) för att lösa störningar under coronatiden vid företag som är stora sysselsättare. Tillfälligt betyder att ansökningstiden är till slutet av år 2020 och 70%:s utvecklingslån och lånets storlek är 100 000 – 500 000 euro. Det är också meningen att speciellt rikta finansieringen till företag inom handel, inkvartering, kosthållsverksamhet, turism samt inom social- och hälsovård. Förutsättningen för att få lån är att företaget har förmågan att genomföra ett projekt med värde på 150 000 euro. Detta villkor utesluter största delen av företagen inom ifrågavarande branscher från denna finansiering. NTM-centralen kan även snabbt svara med de nuvarande eller eventuellt nya kommande finansieringsinstrument på de behov som de resterande företagen behöver för sin existens och tillväxt i post-coronavärlden.

I kundbetjäningen möter man en företagare som grubblar över sin framtid, med sin omsättning och sina kostnader, en åt gången. Där konkretiseras också alla de medel och summor som vi har att använda för att säkerställa företagets kommande framgång. Mindre företag är känsligare när det händer sådana plötsliga störningar i affärsverksamheten som corona. Företagens förmåga att klara av dem förutsätter snabba beslut, stödfinansiering eller till exempel frysning av mervärdesskatteavgifter, för att komma över det värsta. Även ett litet tillmötesgående kan vara avgörande.


Vesa Kojola
Team Finland- tillväxt- och internationaliseringskoordinator
NTM-centralen i Österbotten

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: