Företagsanalytikers arbete och utvecklingen av tjänsternas livscykel

Hej! Jag heter Heikki Rautio. Jag är företagsanalytiker och jobbar i Karleby. Under våren har jag visserligen knappt besökt min arbetsplats, utan distansarbetat hemma på grund av coronan.  Jag har hand om landsbygdsfondens företagsstöd och investeringar för gårdar i Mellersta Österbotten. Den här våren har jag dessutom behandlat temporära lån med statsborgen för gårdsbruksenheter och temporära stöd till primärproduktionen och företag på landsbygden. På grund av coronan har situationen under våren och sommaren varit på alla sätt exceptionell. Arbetsmängden har varit stor och det har uppstått nya stödformer. Dessutom har vi alla lärt oss att arbeta hemifrån efter att bestämmelserna om distansarbete utfärdades i mars. Det har varit fint att upptäcka att arbetet hemifrån har löpt bra för alla.  

Vanligtvis kontaktar man mig när man funderar på investeringar och vill veta mera om stödmöjligheter och stödvillkor. Nästan alla kontakter kommer från Mellersta Österbotten, men en del samtal kommer också från andra delar av Österbotten och övriga Finland. Tjänsterna är riktade så att mina kunder främst består av regionens företagare och jordbrukare, samt rådgivare och rådgivningsorganisationer. Den här våren har jag också fått många förfrågningar om de nya coronastöden. 

Jag samarbetar mycket med andra experter samt med kollegerna i Karleby och Vasa. Vi funderar tillsammans på den bästa lösningen för finansiering och på vilken ansökan som kan beviljas finansiering och vilken som inte kan det. Alla ansökningar till landsbygdsfonden poängsätts och besluten om vilka ansökningar som ska finansieras fattar vi under gemensamma urvalsmöten. De stödformer och bestämmelser som kunden själv föreslår lämpar sig inte alltid för kundens behov och då är det viktigt att kunna vägleda kunden till andra tillgängliga tjänster. Trots distansarbetet har kontakten med kollegerna fungerat bra. Skype och Teams har varit i flitig användning. 

Utbildningar för att upprätthålla expertisen

Vår egen expertis upprätthåller vi på många olika sätt: till exempel genom att delta i utbildningar vid Landsbygdsnätverket, Livsmedelsverket och JSM. Sommardagarna kring strukturstöd ordnas årligen i juni och varje höst hålls mötet för företagsexperter. I år annullerades visserligen evenemangen på grund av coronan. Dessutom ordnas månatliga videoutbildningar via Skype och Teams. Vi har även egna utvecklingsdagar och olika samarbetsmöten, som ger vägkost för det egna arbetet. Under hösten börjar utbildningen Maatilayrityksen talous tutuksi (lantbruksföretagets ekonomi), som jag kommer att delta i.

Det är ganska svårt att avgränsa antalet experter som arbetar i tjänsten som helhet. I Karleby är vi cirka 10 personer, som jag har tätt samarbete med. Dessutom arbetar en ännu större grupp experter i Vasa. Under våren har ytterligare några inspektörer hjälpt oss med coronastöden, vilket var till stor hjälp under de bråda tiderna.

Utvecklingen av tjänsternas livscykel framgår tydligast av den allt mera frekventa användningen av sociala medier och elektroniska tjänster. De som ansöker om stöd tar reda på mer fakta redan innan de kontaktar oss. Arbetet har förändrats under de senaste tio åren. Tidigare besökte kunderna kontoret betydligt oftare. Övergången till kontorslandskap minskade markant antalet kundbesök. I dagens läge sköter man ärendena i huvudsak per e-post och telefon, vilket avsevärt har reducerat mängden papper. Behandlingen av ansökningar om stöd har blivit enklare och snabbare tack vare de elektroniska tjänsterna. För en pendlare har distansarbetet varit en av de viktigaste förändringarna och senast nu har man insett att arbetet också går att sköta hemifrån. Hemma kan man i lugn och ro koncentrera sig på att fatta beslut om stöd utan att belastas av arbetsresan. ​

Heikki Rautio
Företagsanalytiker, NTM-Centralen i Österbotten

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: