Statsanställd

Hej!

Jag är Joel Smeds och arbetar denna sommar som praktikant med juristuppgifter vid NTM-centralen i Österbotten, landsbygdsenheten i Vasa. Jag är hemma från Korsholm och studerar andra året vid Helsingfors universitet, enheten i Vasa, så jag har ännu några års studier framför mig. Även om jag har bott största delen av mitt liv på landet, var det inte från förr bekant för mig hur omfattande och mångsidig verksamhet det finns vid NTM-centralen. Under praktikperioden har jag märkt att NTM-centralen är omfattande med i samhällets verksamhet och speciellt var det en glädje att konstatera NTM-centralens betydelse som ett organ som stöder och ger råd för företag och jordbrukare på landsbygden.  

Vid sidan om arbete och studier hittar ni mig på gymmet, hemma på soffan där jag tittar på en bra serie eller sittande med en bok. Ibland vågar jag också ut med vänner, på sommarterrassen eller till naturstigen, om vädret det tillåter. När jag inledde praktiken vid NTM-centralen hade jag inte någon tidigare arbetserfarenhet av juridiska arbetsuppgifter. Under tidigare somrar har jag varit i försäljningsarbete och sommaren före var jag i armén. Trots att jag inte hade någon tidigare erfarenhet inom branschen, var det lätt att bekanta sig med arbetet eftersom vi som praktikanter har fått en omfattande och intressant introduktion och alltid har det funnits hjälp nära om man har behövt den. Hjälpande och uppmuntrande atmosfär har gjort sommararbetet angenämt och man har inte behövt vara ensam med att grubbla över problemsituationer. Trots omständigheterna har jag med hjälp av arbetskamraterna kommit bra i gång, även om kommunikationen till största delen har skett per distans. Mina arbetsuppgifter har hittills varit mycket varierande och intressanta.

Under sommaren kommer jag huvudsakligen att granska de redan betalda stöden och försäkra mig om att de resurser som vi har till vårt förfogande används enligt reglerna och så effektivt som möjligt. Innan jag började i detta jobb skulle jag aldrig ha trott att det finns så många olika speciallagar och förordningar på EU-nivå och nationell nivå i detta tema. En utmaning i mitt arbete har nämligen varit att hitta den rätta lagstiftningen och att tillämpa de rätta paragraferna. Som jurist vid NTM-centralen måste man kunna behandla nästan tio år gamla beslut och ansökningar, vilket kan vara mycket utmanande ibland. Delvis, i motsats till med studierna, har jag märkt hur viktigt det är i juristens arbete att tillämpa den lagstiftning som gäller vid tidpunkten då beslutet fattas.

Hittills har mina arbetsuppgifter varit varierande till omfattning och svårighetsgrad. Just detta har varit en av de bästa sakerna i mitt arbete. I nästan varje fall har det kommit fram något nytt, ofta också inom ett nytt rättsområde. Jag har fått fundera på till exempel de olika utlåtandenas rättsliga giltighet, hur kan man i praktiken definiera skadeståndsansvaret hos aktiebolagets styrelse, tolkningen mellan unionens och den nationella lagstiftningen samt olika processrättsliga åtgärdsregler.

Jag, som de flesta av mina arbetskamrater, har jobbat helt eller delvis distans denna vår och sommar. Fast det ibland kan vara svårt att få ett snabbt svar på frågor, har vårt system för distansarbete fungerat bra. Via Teams och e-post har vi lätt haft kontakt med varandra, och möten samt kaffepauser har fungerat smidigt även på distans.  

Innan mitt arbete började var NTM-centralernas verksamhet och dess omfattning så pass obekant för mig, att jag inte hade någon slags förväntningar på arbetet. Jag är dock glad att jag sökte denna praktikplats. Jag har lärt mig mycket under min praktik, inte bara om NTM-centralens verksamhet utan också om den offentliga förvaltningen och den offentliga verksamheten i överlag. Jag vet att dessa erfarenheter kommer att gynna mig även i framtiden.

#jobistaten

Hej, jag heter Jenna Kaakko!

Bild: Irma Liedes

Jag inledde min högskolepraktik vid Österbottens TE-byrå, kontoret i Karleby, i början av maj. Corona påverkade min egen praktik till exempel på det sättet att jag mycket sällan träffade kunder på byrån. Under min praktik kunde jag inte sitta bredvid och följa tjänstemäns kundarbete eller själv träffa kunder, förutom några få undantag. Men i stället har jag ringt många kunder: jag har frågat om deras situation, uppdaterat deras sysselsättningsplaner, svarat på kontaktbegäran och marknadsfört olika karriär- och jobbsökarträningar. Under sommaren har jag också deltagit i olika råd, där man behandlade kundernas frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

Under min praktik har min huvudsakliga kundgrupp varit kunder över 30 år inom vissa yrkesgrupper inom servicelinjen för kompetensutveckling. Jag har också kunnat arbeta med kunder och tjänstemän från andra servicelinjer, vilket har varit absolut en av de bästa sidorna med min praktik. Kontakterna till kunderna på olika servicelinjer har framför allt gett mig en mångsidig bild av arbetslösheten och om de arbetslösa arbetssökandena. Själv var jag överraskad över till exempel av hur många kunder som arbetar deltid år ut och år in, samt hur litet de som är födda på 1960-talet upplever sig kunna erbjuda arbetsgivaren när de söker arbete.

Att arbeta som praktikant vid TE-byrån har varit mycket självständigt. Jag har själv kunnat planera min dag och ofta kunnat välja hur och när jag närmar mig kunden. Jag har strävat till att ha något att erbjuda eller att ge något råd till varje kund, fastän det bara skulle vara en kort information om arbetskraftsutbildning eller jobbsökarträning som snart börjar. Det kändes mycket belönande till exempel då när jag kom på att berätta för en kund som sökt till socionom om höstens gemensamma elevantagning och fann ett lämpligt alternativ för kunden. Angenäma kontakter är alltid de när kunden berättar att han/hon har fått heldagsarbete eller att de hittat sin drömmars bransch.

Arbetet har varit självständigt och ansvarsfullt, men samtidigt mycket socialt. På byrån har det alltid varit någon på plats som man har kunnat fråga av. Även om jag har mer än två månaders praktik bakom mig har frågorna och funderingarna inte tagit slut. Kundernas situationer är så individuella och varierande att man inte på något sätt kan lära dem utantill. Man kan alltså inte kategorisera kunderna som likadana, endast på basis av att de är arbetslösa.

Under praktiken har både tjänstemän och kunder lärt mig mycket nytt. När jag inledde praktiken visste jag inte ens om de tjänster som TE-tjänsterna erbjuder. Jag fick lära om dem och dessutom har till exempel ärenden som har med arbetslöshetsskyddet att göra, blivit bekantare för mig, likaså också hela byråns verksamhet och serviceprocesser. Jag har till exempel en alldeles annorlunda vetskap och förståelse om inkomstrelaterad dagpenning och arbetslöshetskassorna nu än före praktiken. Diskussionen om dem går livlig i median nu. Med praktiken har mitt intresse för de samhälleliga ärendena ökat allt mer.

På byrån har jag haft en stark känsla av att jag inte bara är en praktikant, utan en uppskattad, dock ny arbetstagare. För den goda introduktionen kan jag tacka för varje person som varit på plats på byrån, oberoende av servicelinje. Praktiken den här sommaren gav mig mycket mera än bara en blick på hur det är att jobba inom staten eller om en pedagogs eventuella arbetsplats. Jag tror att praktikens hela betydelse öppnar sig till mig först någon gång i framtiden, kanske efter en månad eller efter flera år. Ändå vet jag redan nu att jag gjorde precis det rätta valet när jag kom till TE-byrån som högskolepraktikant.  

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: