Pohjanmaan ETNO alueen hyvien väestösuhteiden edistämisen eturintamassa

Mihin ETNO:a tarvitaan uuden toimintakauden käynnistyessä?

Jo edellisen kauden Pohjanmaan ETNO:n jäsen Ramy Mahdi kiteyttää ETNO:n merkityksestä näin:

Etno möjliggör att minoriteter och myndigheter kan föra en dialog där ETNO blir den kanal som minoriteter använder för att bli hörda och kunna delta i beslutsfattande processen som gäller dem. Jag anser att ETNO är en viktig plattform, eftersom minoriteter som annars inte hörs eller syns i det beslutsfattande organen blir hörda. Det är viktigt att skapa möjligheter så att etniska grupper känner sig delaktiga och inkluderade. Och en plattform där vi pratar med varandra och inte om varandra. Att skapa sociala sammanhang och forum där man kan komma till tals och där individer känner sig sedda och hörda är en viktig del när man motarbetar segregering och utanförskap. (Mahdi 2020)

Omien asenteiden ja ennakkoluulojen tiedostaminen tärkeää

Väestösuhteiden neljä osa-aluetta ovat asenteet, turvallisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen (oikeusministerio.fi). Keskeisimpiä maahanmuuttajien arjen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat kielitaito, terveys, syrjimättömyys, hyvä kohtaaminen ja osallistuminen. Myös työllistymisellä, kouluttautumisella ja ystävyyssuhteilla on suuri merkitys. (opikotoutumisesta.fi) Kulttuurit eivät kohtaa, vaan yksilöt- ei ole klisee, sillä ennakkoluulomme ovat usein tiedostamattomia. Tämän toivoisi kaikkien, ei vähiten rekrytoijien ja työyhteisöjen, tiedostavan kohdatessaan ulkomaalaistaustaisen työnhakijan.

Pohjanmaan ETNO kampanjoi vuonna 2019 anonyymin rekrytoinnin puolesta, sillä anonyymi rekrytointi on yksi keino yrittää purkaa ennakkoluuloja. Kotona Suomessa -hanke teetti keväällä 2020 kyselyn työvoimapulasta kärsivien alojen valmiudesta palkata maahanmuuttajia. Tutkimuksessa 80%:ia vastaajista piti työyhteisöään avoimena monikulttuurisuudelle, mutta vain 32%:ia piti hyvänä, että työpaikalla olisi työntekijöitä eri kulttuuritaustoista. Kuitenkin työpaikat, joilla oli kokemusta maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä, suhtautuivat heihin varsin positiivisesti. (Taloustutkimus 2020) Pohjanmaan ETNO voisi tukea alueen työelämää näkemään monimuotoisemman työyhteisön edut ja löytämään ratkaisuja yhdessä.

Luottamusta ja turvallisuutta rakentamassa

Syrjintä heikentää hyvinvointia ja luottamusta. Syrjimättömyys puolestaan luo turvallisuuden tunnetta, jota ilman ei synny luottamusta. Luottamus taas luo osallisuutta (opikotoutumisesta.fi). Työtä tämän eteen on kuitenkin tehtävä, kuten Ramy Mahdi toteaa.

Diskriminering på grund av etnicitet, religion eller hudfärg är också en annan sak som jag vill att vi fokuserar mera på den kommande verksamhetsperioden. Alla människor ska kunna utveckla till sin fulla potential och ha samma förutsättningar i samhället som majoritetsbefolkningen utan diskriminering. Integration ska handla om inkludering och att skapa strukturer som underlättar en etablering, inte bara i arbetslivet, utan även i sociala sammanhang. (Mahdi 2020)

Vuoropuhelulla luodaan luottamusta erilaisten ryhmien välille. Ramy Mahdin mukaan tulisikin panostaa siihen, että eri vähemmistöt pääsisivät mukaan poliittiseen toimintaan. Näin vahvistettaisiin vähemmistöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. (Mahdi 2020)

Alueen etnisten suhteiden edistämistä yhdessä

Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry on ollut Pohjanmaan ETNO:n aktiivisimpia edustajia toiminnan alusta lähtien. Mira ry on antanut muun muassa asiantuntijatukea uusia maahanmuuttajayhdistyksiä perustettaessa. Mira ry:n puheenjohtaja Harri Niskasella onkin näkemystä siitä, mihin Pohjanmaan ETNO:a tarvitaan. Niskanen korostaa muun muassa maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen järjestöjen ratkaisevaa merkitystä maahanmuuttajien osallisuuden ja kotoutumisen edistäjinä ja viranomaistyön täydentäjinä. Järjestökentän voimaannuttaminen on Niskasesta edelleen tärkeä haaste Pohjanmaan ETNO:lle. Se pitäisi sisällään enemmän dialogia ruohonjuuritason toimijoiden ja päättäjien välillä. (Niskanen 2020)

Työministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen sanoi eräässä alustuksessaan valtakunnallisen ETNO:n seminaarissa, että ellei ETNO näy, se ei ole olemassa. Näkyvyyteen siis kannattaa panostaa. (Niskanen 2020)

Avoimella ja rakentavalla keskustelulla luomme yhteistä ymmärrystä, luottamusta ja hyviä väestösuhteita. Ramy Mahdin sanat kannustavat Pohjanmaan ETNO:a uuteen toimintakauteen.

Jag är stolt över Etnos verksamhet och de duktiga och aktiva delegationerna som gör ett ypperligt arbete för att främja dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter. Även om vi har gjort mycket de senaste åren, så har vi mycket kvar att göra. Jag ser framemot den kommande verksamhetsperioden att arbeta tillsammans med er till en bättre Finland för alla. (Mahdi 2020)

Maarit Ojala
Aluekoordinaattori | Regionalkoordinator
Kotona Suomessa – hanke (ESR)
Finland, mitt hem -projekt (ESF)

Lähteet

Mahdi, R. 2020. Kirjoitus ETNO:n ja Pohjanmaan ETNO:n merkityksestä ja uuden toimintakauden teemoista.
Niskanen, H. 2020. Kirjoitus ETNO:n ja Pohjanmaan ETNO:n merkityksestä ja uuden toimintakauden teemoista.
Oikeusministerio.fi/hyvat-vaestosuhteet. Haettu 9.9.2020.
Opikotoutumisesta.fi -verkkokoulutus. Kotona Suomessa -hanke 2020. Haettu 9.9.2020.
Taloustutkimus Oy, 2020. Tutkimus maahanmuuttajien rekrytoimisesta. Kotona Suomessa tutkimusraportti 020620. Taloustutkimus Oy.

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: