Biodalen förenar föregångare

Samarbete. Ekosystem. Två trendiga ord i vår tids företagsliv. Mellersta Österbotten har både ett omfattande kluster för kemisk industri och en stark primärproduktion. Hur kan dessa två näringsgrenar, så olika varandra, sammanlänkas till ett ekosystem? Vad är Mellersta Österbottens recept för ett bättre samarbete?

En kvinna som flinar
Tiina Aittola
Koordinator för biodalen, projektforskare

För att få svar på dessa frågor tog vi kontakt med Tiina Aittola, koordinator för Biodalen. Biodalen är ett ekosystem som på ett unikt sätt för samman de omfattande naturresurserna, den globalt sett konkurrenskraftiga industrin samt den högklassiga forskningen och utbildningen i Mellersta Österbotten.

”Mitt dagliga jobb i Biodalen består av att administrera nätverket. Det finns många olika projekt och vart och ett gör sin sak på sitt eget sätt. Biodalens uppgift är att se till helheten”, berättar Aittola.

Biodalen fungerar alltså som en slags länk mellan projekt och aktörer. Biodalen kan t.ex. bistå med handledning, rådgivning och förädling av projektidéer. Behovet av en miljö som Biodalen uppstod kring år 2012.

”Mellersta Österbotten är ett litet landskap med i huvudsak små aktörer. Uppfattningen var att det behövdes bredare axlar för att driva aktörernas frågor”, förtydligar Aittola.

Biodalen-nätverket blev avtalsbaserat år 2017. En faktor som definierar samarbetspartnerna är den gemensamma intentionen att utveckla regionens näringsliv. För att höra till Biodalen ska projekten vara lokala och hänföra sig till naturproduktsbranschen.

”Vad som är lokalt är i detta sammanhang ett vitt begrepp, eftersom Biodalens gränser går utanför Mellersta Österbottens landskapsgränser. Det finns alltså inga hårt fastslagna kriterier för projekt i Biodalen, utan varje idé behandlas som ett unikt fall”, preciserar Aittola.

Kemiskt kunnande och primärproduktion i en stark symbios

Mellersta Österbotten är ett såtillvida speciellt område att även om jordbruket är starkt och området har stor betydelse framför allt som mjölkproducent så är också den kemiska industrin stark på området.   I regionens arbetsplatsstruktur framhävs den stora andelen primärproduktion jämfört med hela landet. På vilket sätt gör dessa två produktionsgrenar, sinsemellan väldigt olika, varandra starkare?

”Svaret på den frågan får man genom att se särskilt på biflödena från industrin. När det gäller näringsämnen i jordbruket behövs kemiskt kunnande”, funderar Aittola. Kraven på ren livsmedelsproduktion ökar också det efterfrågan på kemiskt kunnande inom jordbruket.

Ett bra exempel på hur den kemiska industrin kan stöda jordbruket är Tracegrow, som av använda alkalibatterier tillverkar flytande mineralgödslingsmedel med mikronäringsämnen. Det näringsrika gödslingsmedlet garanterar bl.a. optimal tillväxt för korn, havre och hö. Utarmningen av den finska jordmånen orsakar ett behov av gödslingsmedel med mikronäringsämnen. Chydenius forskningsgrupp vid Uleåborgs universitet i Karleby har varit med på att skapa idéer om att utveckla uppfinningen.

”Det undras ofta om det kan vara rent att använda gamla batterier på åkrarna. Nå, så rent är det att uppfinningen uppfyller kraven på ekologiska produkter”, säger Aittola med ett skratt.

Ett annat intressant exempel som visar vilken kraft det finns i samarbete är AGERAGAS Innovation Oy. Företaget fick sin början under Karlebys universitetscenters Chydenius AgriBisnes-utbildning för jordbruksföretagare där den gemensamma idén om biogasproduktion föddes. Där startade Biodalens utredningsarbete som ledde till ett gemensamt företag. Företaget följer den för mjölkgårdar bekanta andelslagsmodellen och siktar på att använda sig av gödsel från jordbruken för att producera rågas distribuerat och förädlar sedan biogasen centraliserat. Teknologin har vidareutvecklats i samarbete med Centria.

Tillväxt och förnyelse vid förändring

Biodalens samarbete kulminerar på Kokkola Material Week som går av stapeln i november. Evenemanget erbjuder varje år en högklassig översikt över den aktuella forskningen inom och utvecklingsutsikterna för den kemiska industrin, bioekonomin och batteriteknologin. Evenemanget är av betydelse också för att det ger aktörerna och intressentgrupperna i branschen möjligheter till nätverksbildning.  I år ordnas evenemanget helt och hållet elektroniskt på nätverksplattformen Brella.  

Kokkola Material Week har mycket att erbjuda landsbygdsföretag.  Företagarna får hjälp med export och internationalisering och dessutom ger evenemanget ypperliga förutsättningar för att skapa samarbetsnätverk. Evenemanget lockar en internationell publik och det ger regionens företagare synlighet.

”På grund av coronaviruset har det varit besvärligt för företag att ge sig ut i Europa och därför är evenemang som Kokkola Material Week av största vikt för småföretagare. Därför har vi reserverat mycket tid för nätverksbildning under evenemanget. För det ändamålet är Brella ett ypperligt verktyg. Med hjälp av Brella är det lättare att knyta kontakter jämfört med traditionella webbinarier”, berättar Aittola.

Kokkola Material Week logo och människor
Kokkola Material Week ordnas virtuellt 9–12.11.2020

Team Finland-nätverket (NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Viexpo, Business Finland och Finnvera) arrangerar 11.11.2020 en paneldiskussion som fokuserar på hur man kan utveckla sin affärsverksamhet när situationen plötsligt förändras. Under paneldiskussionen belyses via företagsexempel och expertinlägg vad som krävs vid förändringar och hurdana åtgärder och statsfinansierade bidrag som finns tillgängliga. Aittola anser att evenemanget gagnar särskilt företag på landsbygden.” Kraven på högre effektivitet och coronatidens utmaningar möter alla företag, även på landsbygden. Paneldiskussionen är ett ypperligt tillfälle för den som vill kartlägga hurdan hjälp som finns att få vid förändringar. Det går också att delta i diskussionen med egna frågor”, uppmuntrar Aittola.

Sneak peeks från Kokkola Material Week

Kasvu ja uudistuminen muutoksessa paneldiskussion (på finska) arrangeras virtuellt 11.11.2020 kl 16–18 som en del av Kokkola Material Week.

Läs mer om Kokkola Material Week:

https://materialweek.fi/

Anmäl dig i evenemanget:

https://next.brella.io/join/KMW2020

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: