Försörjningsberedskap och enkel mat

Få saker är lika viktiga i en människas liv som mat. Maten är inte bara en nödvändig näringskälla utan också en viktig del av vår kultur, historia, ekonomi och identitet. När man talar om mat framhävs ofta betydelsen av närproduktion och inhemsk produktion, och det är inget under, för den finländska livsmedelsindustrin satsar på rena och säkra livsmedel. Livsmedelsproduktionen är också en viktig hörnsten för vår ekonomi. Livsmedelsindustriförbundet uppskattar att om man beaktar också de indirekta effekterna så sysselsätter hela livsmedelsbranschen, inräknat primärproduktionen, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och yrkeskök, 340 000 personer, dvs. var åttonde person i arbetsför ålder. Var tionde skatteeuro kommer från livsmedelsbranschen.


Man får ändå inte full nytta av den inhemska produktionen, ifall primärproduktionens råvaror transporteras till annat land för att där förädlas. Företagen i Mellersta Österbotten har gjort det till sin sak att försöka hålla hela livsmedelskedjan så inhemsk som möjligt ända från åker till bord. I det entreprenörsstarka landskapet ses mat inte bara som en inkomst- och näringskälla utan också som en innovation. Som exempel på det är färdigmatsföretaget Feelia som grundades 2007 i Pyhäntä. Feelia tillverkar frysvaror samt färdigmatsmåltider som gjorts med autoklavteknik. Urvalet innehåller ca 200 olika produkter med finländska smaker, såsom soppor, gryträtter och frestelser. Förutom kötträtter tillverkar företaget också produkter med växtprotein samt flexprodukter med både grönsaker och kött. Med hjälp av autoklaven behandlas stora mängder mat på en gång i en tryckreglerad kammare där de snabbt hettas upp och kyls ned. Autoklavad mat har lång hållbarhet och på så sätt minskas svinn.

Bild på Feelias vd, som flinar och har kostum på sig.
Feelias vd Jukka Ojala

”För oss är matlagning matematik. Tack vare autoklavering kan matförpackningar som blivit över i skolmaten vanligen stå sig ända tills samma måltid igen kommer upp på måltidsschemat”, berättar Feelias verkställande direktör Jukka Ojala.


Ett tecken på innovativt tänkande är att Feelia inte ser mat som en produkt, utan som en lösning som gör kundens vardag lättare. De produkter som säljs till skolor, vårdenheter och lunchställen sparar personalens tid och minskar matsvinnet, varmed också kundens kostnader minimeras. En lättare vardag är en lösning som också är efterlängtad i många hushåll. Mitt i den hektiska vardagen och speciellt i barnfamiljer finns det inte alltid så mycket tid för matlagning och därför finns det en stor efterfrågan på måltider som är hälsosamma, enkla och framför allt välsmakande. För att tillgodose detta behov har Feelia öppnat en webbshop, där hushåll i hela Finland kan beställa måltider direkt till sin egen dörr. Webbshopen levererar varje månad ca n. 4000–4500 måltidspaket till finländska hem.

Viljan att göra konsumentens vardag enklare är också kärnan för företagsverksamheten vid Maitokolmio i Mellersta Österbotten.

Bild på Maitokolmios vd Juha Murto--Koivosto som står bredvid gammal-dags mjölk tunna.
Maitokolmios vd Juha Murto-Koivisto


”Behovet av att underlätta vardagen har ökat hos konsumenterna redan en längre tid. Det syns i efterfrågan på mellanmålsprodukter som hela tiden ökar”, berättar Maitokolmios verkställande direktör Juha Murto-Koivisto. Därför investerar företaget som bäst i produktionen av mellanmålsprodukter. För närvarande ingår bl.a. FIT-kvarg och PRoFIT-proteinpuddingar i företagets mellanmålsurval. På kommande är bl.a. en förnyelse av produktförpackningarna.

”Vi packar produkterna så miljövänligt som möjligt. Samtidigt förpackas produkten ändå också så att förpackningen skyddar produkten så att den står sig så länge som möjligt och på så vis minskar matsvinnet”, berättar Murto-Koivisto.

Maitokolmio som har 115 år på nacken har under sin tid sett många olika slags trender och förändringar på landsbygden. Att vara självständig och kunna göra saker på sitt eget sätt har varit nyckelfaktorer i företagets framgång.” Ett företag måste hänga med i sin tid och i utvecklingen, annars hamnar man lätt på efterkälken. Konsumenterna måste få service, för konkurrensen är hård på marknaden. Nya produkter behövs hela tiden”, funderar Murto-Koivisto.

Maten håller landsbygden bosatt

Livsmedelsindustrins investeringar har omfattande multiplikatoreffekter. Ett arbetstillfälle inom livsmedelsindustrin ger upphov till i medeltal tre arbetstillfällen på annat håll i samhället. Maitokolmio är ett andelslag som ägs av dess mjölkproducenter.

En kvinna lagar fil.
Essi Määttälä staplar fil vid Maitiokolmio. Bild:
(c) Maitokolmio


”Producenterna finns i nio kommuner inom Mellersta och Norra Österbotten. Varannan dag körs mjölk ut från gårdarna till Toholampi. Att ha egna råvaror är väldigt viktigt för oss. Utöver producenterna sysselsätter vi ca 90–100 personer i produktionsanläggningarna i Toholampi och Sievi”, berättar Murto-Koivisto.

Under Maitokolmios över hundra år långa historia har gårdarna minskat i antal och ökat i storlek. Modellen med andelslag ger producenterna deras levebröd. Producenterna igen är mycket viktiga för livskraften i de små österbottniska kommunerna.”Maitokolmio vill för sin del bidra till att hålla landsbygden livskraftig”, konstaterar Murto-Koivisto.


Även Feelia har en stor roll när det gäller att bevara primärproduktionen. Företaget köper varje år 1,5 miljon kg skalad potatis, närmare en miljon kg rotfrukter och en betydande mängd grädde av lokala producenter. Ca 80 % av råvarorna kommer från Finland. Då företaget år 2012 sysselsatte tre personer, så har det numera t.o.m. mer än 60 anställda. Tillväxt söks inte bara på den inhemska marknaden utan också genom att exportera livsmedel till de övriga nordiska länderna. För närvarande investerar företaget i produktionsanläggningar som bl.a. ska möjliggöra tillverkning av lösfrysta produkter och effektivare packning av produkterna. Med dessa investeringar tryggas företagets tillväxt och konkurrenskraft så att det kan sysselsätta människor också i framtiden.

Olika frästelser med saltgurka
Potatisen som köpts av producenterna används bl.a. i Feelias frestelser

Feelia sysselsätter bl.a. kockar, yrkesfolk i livsmedelsbranschen, f.d. jordbrukare och invandrare. Ojala har en okomplicerad rekryteringslogik:” det går nog att lära sig arbetet bara attityden är den rätta”.

Med och säkrar försörjningsberedskapen

När vd:arna får frågan om livsmedelsbranschens samhälleliga betydelse, lyfter de båda fram hur viktig branschen är för Finlands försörjningsberedskap. Det torde vara naturligt, för under coronavåren har medierna omfattande behandlat samhällets livsmedelsförsörjnings leveranssäkerhet i undantagsförhållanden. Förädlingsindustrin håller primärproduktionen stark och den inhemska livsmedelsproduktionen säkrar medborgarnas tillgång till livsmedel även i undantagstider.

En kvinna flinar och packar livsmedel.
Feelias produktion i full gång. Bild: (c) Feelia

Dessutom är investeringarna i livsmedelsbranschen till nytta i samhället också under undantagsförhållanden. Många saker kan man pruta på, men behovet av mat är bestående. Även om det var svårt då lunchrestauranger och skolbespisningar måste stänga och restriktionerna inskränkte exporten, klarade Feelia våren utan att behöva permittera en enda produktionsanställd.” I stället växte Feelias webshop för husmanskost snabbt under coronatiden”, säger Ojala glatt.

Att restaurangernas lunchservering krympte innebar en liten ökning i efterfrågan för Maitokolmio. Däremot var det svårare för företaget att införa distansarbete.” Vi har bara några stycken arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Mjölk kan ändå inte packas på distans, även om det går att utnyttja robotar”, skrattar Murto-Koivisto.

Att varan är inhemsk är enligt de båda vd:arna väldigt viktigt för finländska konsumenter.
”Inhemska produkter är nog väldigt pop. Inhemska livsmedel är kända för att vara rena och säkra. Det är också viktigt att känna till varifrån maten kommer”, tänker Ojala.


Murto-Koivisto har lagt märke till att det inhemska ursprunget ofta kommer upp när man talar om mat.” Människorna litar på att inhemsk mat är hälsosam och att den produceras på ett rent och ansvarsfullt sätt. Närhet och närproducerad mat är stora trender. Konsumenterna vill att det ska gå att spåra produkterna. De tror och litar på finländska livsmedel”.

Österbottens NTM-central har beviljat båda företagen investeringsstöd från landsbygdsfonden.

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: