Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

En ritad element med förstorningsglas, papper och en människa

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en del sin arbetsdag ute på fältet och besöker kunder, medan en del har en arbetsbeskrivning som helt och hållet består av administrativa uppgifter på kontoret. Trots olika bakgrunder och arbetsbeskrivningar är målet detsamma; att bibehålla en levande landsbygd i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.  I denna artikel får vi bekanta oss med vardagen för tre av landsbygdsenhetens tjänstemän och se hurdana arbetsuppgifter det finns på landsbygdsenheten.

Man som står bredvid en grill och har solglasögonen på pannan
Frank Norrén

Företagsanalytiker Frank Norrén började jobba för staten år 1997. Under åren har arbetsuppgifterna varierat mycket. Hans nuvarande arbetsbeskrivning består bl.a. av arbetsuppgifter som gäller investeringsstödet till jordbruk. ” Mitt dagliga jobb går ut på att gå genom stödansökningar och fatta beslut om beviljande av stöd. Rådgivning är en stor del av mitt arbete och jag tillbringar verkligen mycket tid med att prata i telefon med kunderna. Nu och då deltar jag i bl.a. Livsmedelsverkets och jord- och skogsbruksministeriets utbildningar”, berättar Frank.

Utvecklingsstöd för jordbruk kan användas för många olika ändamål. Ofta används det när man uppför nya byggnader eller investerar i t.ex. nya slags energilösningar, såsom solpaneler. Det kan också användas för investeringar i djurens välbefinnande eller förbättring av miljön. I och med coronapandemin fick Frank ytterligare en uppgift i sin arbetsbeskrivning, nämligen det temporära stödet till primärproduktionen som syftar till att hjälpa primärproduktionen att klara sig genom den värsta pandemitiden.

På frågan om vad som är bäst i hans arbete svarar Frank kunderna. Arbetet är till största delen kundservice och det kräver att man kan lyssna på kunden och sätta sig in i kundens situation. Det finns inte två kunder som skulle vara likadana. Det är viktigt att hitta kunna hitta just rätt lösning för kunden i samråd med kunden. I kundservicen skapas som bäst långvariga kontakter. I och med att antalet gårdar minskar har vi under årens lopp ofta kontakt flera gånger med samma kunder, för gårdarna investerar oftare. ” Det bildas också nya jordbruk och ofta är det så att jag känner föräldrarna till de nya jordbrukarna”, skrattar Frank.

Man som har hörlurarna på
Rune Forsman

Inspektör Rune Forsman inledde sin karriär vid landsbygdsenheten som praktikant sommaren 2005 under sin utbildning till agrolog. Hans intresse för jordbruk lockade honom till att arbeta med landsbygdsfrågor. Vid sidan om arbetet har han själv jordbruk som hobby.

Runes arbetsbeskrivning varierar enligt årstid. Under sommaren arbetar han med åkerövervakningar och det känns nästan som semester. ” Jag ser så intressanta objekt och träffar olika människor som jag har väldigt givande diskussioner med”, förklarar Rune. På vintern gör han bl.a. dokumentgranskningar.

På frågan om vad som är bäst med att jobba på landsbygdsenheten, säger Rune utan att tveka arbetsgemenskapen. ” Den är väldigt viktig för mig. Jag är 68 år gammal och vill fortsätta arbeta för jag älskar mitt jobb. Vi har ett välfungerande teamarbete även om vi som människor är olika. I vår gemenskap ber vi om hjälp och ger hjälp och var och en får fokusera på sina starka sidor. Dialogen mellan chefer och personal är öppen”, berättar Rune.

Att få uppleva att man utför ett viktigt arbete gör också sitt för arbetstrivseln. Han understryker att det är viktigt att informera om frågor som gäller jordbruk. Social kompetens är ett måste i arbetet. Ibland måste olika sanktioner motiveras för kunden och då är det viktigt att kunden känner sig rättvist behandlad. Rune strävar alltid till att kunden ska förstå att reglerna inte är något som hittats på för nöjes skull och att det bakom byråkratin finns människor. Hans mål är att kunden ska inse att NTM-centralen utgångsvis står på kundens sida.

En kvinna som flinar
Kristiina Valliovuo

Kristiina Valliovuo harjobbat som inspektör vid Karlebyenheten sedan år 2010. Det var slumpen som gjorde att hon hamnade på NTM-centralen i Österbotten. Hon tog agrologexamen i vuxen ålder för fem år sedan efter att ha jobbat länge som lantbruksavbytare. Den nuvarande arbetsuppgiften har ändå varit lagom varierande och mångsidig, vilket fått Kristiina att trivas i uppgiften i över 10 år. Hon njuter av jobbet som kombinerar gårdsbesök och kontorsarbete på lämpligt sätt.

Som ansvarig för djurövervakningen består hennes arbetsuppgift i huvudsak av att granska djuren i produktionsbyggnader, ladugårdar, svinstall och fårstall. Utöver det gör hon bl.a. mejeri- och slakteriövervakningar, som det visserligen varit uppehåll med under pandemin. På sommaren gör hon också åkerövervakningar.

Även Kristiina lyfter fram vikten av kundservice i sitt arbete. ” Man måste kunna förhålla sig till att man på förhand inte har full koll på hurdan situationen är på gården. Man måste också kunna ta kritik. Kundens förtroende ska förtjänas med sakkunskap. Det kräver att man uppdaterar sin egen kunskap och kontinuerligt följer med vad som händer i samhället. Utan ett genuint intresse för jordbruk och primärproduktion klarar man sig inte i detta arbete”, berättar Kristiina.

Numera är många jordbrukare själva också agrologer. Dessutom är många av NTM-centralens inspektörer själva också jordbrukare. På frågan om agrologutbildningen berättar Kristiina att det är en mångsidig yrkeshögskoleexamen inom jordbruk. Efter avlagd examen kan man arbeta bl.a. på bank, försäkringsbolag, med försäljningsuppgifter, rådgivning, på mejerier, slakterier eller t.ex. som statlig tjänsteman. Arbetet på NTM-centralen ger i sin tur en vidare inblick i bakgrunden som producenterna inte ser. Allt som allt har arbetet och studierna gett en mångsidig bild av jordbruket. ” Det är ett förträffligt arbete för dig som vill lära dig nytt och tycker om att vara utomhus”, tillägger Kristiina.

Är du intresserad av att jobba med landsbygdsfrågor? Vi bad de tre erfarna tjänstemännen ge sina bästa tips för blivande jordbruksexperter i början av sin karriär.

Frank: Satsa på att söka praktikplats. Hos oss kan det resultera i t.o.m. en lång anställning.

Kristiina: Lyssna till dig själv och studera det som intresserar dig för inom denna sektor som du är intresserad av finns det jobb.

Rune: Tveka inte, sök praktikplats hos oss. I det här jobbet ser man systemet från insidan.

Kommentointi on suljettu.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: