Kansainvälisten osaajien valjastaminen työmarkkinoille Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Erinäköisiä ihmisiä kumartuneena tietokoneen äärelle

Meillä menee ihan mukavasti täällä Pohjanmaan TE-toimiston alueella. Yritykset ovat kasvavia, vientivetoisia ja kansainvälisiä. Työllisyystilanne on valtakunnallisesti mitattuna varsin hyvä. Entä tulevaisuudessa? Saavatko alueemme yritykset parhaimmat ja osaavimmat työntekijät ja pysyvät siten kehityksen syrjässä kiinni? Mistä? Osaajapula on todellista joillakin aloilla jo tällä hetkellä.  

Hallituksen puoliväliriihessä keväällä 2021 linjattiin, että työperäisen maahanmuuton määrä kaksinkertaistetaan ja uusien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistetaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi valmistuvista kansainvälisistä opiskelijoista pidetään entistä tiukemmin kiinni niin, että kolme neljästä valmistuneesta työllistyy suomalaisille työmarkkinoille. Mikään näistä tavoitteista ei kuitenkaan onnistu ilman työpaikkoja ja työelämän avoimuutta palkata kansainvälisiä osaajia.

Alueemme korkeasti koulutetut kansainväliset osaajat

Palataan visioista tähän hetkeen. Pelkästään jo korkeakoulukaupungeissamme Vaasassa ja Kokkolassa opiskelee 1 500 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Viimeisimmän kansainvälisen Eurostudent VII -opiskelijakyselyn mukaan noin puolet kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista on pohtinut Suomeen jäämistä valmistumisen jälkeen. Mikä valtava potentiaali kansainvälisiä osaajia pohjalaisten työnantajien käytettävissä! Todellisuus on kuitenkin hieman erilainen. Kuten Pohjanmaan ELY-alueen työvoimaennuste ja katsaus osaamistarpeisiin -raportissa mainitaan, kansainvälisten osaajien virta pohjalaismaakunnista poispäin – pääkaupunkiseudulle ja ulkomaille – on merkittävä.Tähän vaikuttaa muiden alueiden houkuttelevuus, mutta toisaalta myös se, että työllistyminen ja integroituminen alueellemme ontuu. Alueemme pitovoimatekijöitä tulisi kehittää.   

Työskentelen asiantuntijana Pohjanmaan TE-toimistossa. Kohtaan työssäni korkeasti koulutettuja kansainvälisiä osaajia, jotka etsivät työtä omalta alaltaan. Monella on koulutus suomalaisesta korkeakoulusta, joten integroitumisprosessi suomalaiseen yhteiskuntaan on jo käynnissä, ja kieltäkin on opittu. Mutta askel työelämään on haasteellinen. Moni on töissä, mutta ei koulutustaan vastaavalla alalla. Yleisesti tarkasteltuna maahanmuuttajien työllistymistä hankaloittavat syyt liittyvät kieliosaamisen puutteeseen ja verkostojen vähyyteen. Korkeakoulut ovat viime aikoina kehittäneet omia ja/tai yhteisiä hankkeitaan haastavan tilanteen ratkaisemiseksi. Esimerkiksi Vaasan korkeakoulujen yhteisessä Vaasa International Talents -hankkeessa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja -yhteyksiä pyritään kehittämään jo opintojen aikana, jolloin valmistumisen jälkeen työllistyminen oman alan töihin Suomessa sujuisi jouhevammin.

Pohjanmaan TE-toimisto osana Talent Coastline -ekosysteemiä

Pohjanmaan TE-toimisto työskentelee aktiivisesti osana Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa ekosysteemiä, Talent Coastlinea. Ekosysteemin toiminnan keskiössä on mahdollistaa yrityksille osaavan työvoiman saatavuus, ja vastaavasti kansainvälisille osaajille edellytykset löytää töitä ja jäädä alueellemme. Käytännön tasolla tämä näkyy meillä TE-toimistossa siten, että kehitämme palvelujamme edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. TE-toimiston perustehtävä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen saattamalla työntekijöitä ja työnantajia työsuhteeseen. Me myös neuvomme, tuemme ja autamme yrittäjäksi ryhtymisessä. Joillekin tie työelämään avautuu koulutuksen tai valmennuksen kautta.

Kohtaamme päivittäisessä työssämme niin työnantajia kuin kansainvälisiä osaajia, minkä johdosta meillä on mahdollisuus tunnistaa kohderyhmien kohtaamat haasteet ja prosessien pullonkaulat. Kehitämme valmennus- ja koulutuspalettiamme kaikkia osapuolia (työnhakijoita ja työnantajia) kuunnellen, jotta palvelujemme tavoitteet ja sisällöt ovat tarkoituksenmukaisia ja ajankohtaisia. Tarjoamamme palvelut rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus.

TE-toimiston palveluista potkua työllistymiseen…

Korkeasta pohjakoulutuksesta riippumatta – tai kenties sen vuoksi – kansainvälisten osaajien joukkoa yhdistää mielenkiinto kehittää osaamistaan työllistymismahdollisuuksiaan parantaakseen. Heillä on intoa ja motivaatiota opiskella suomen/ruotsin kieltä, kehittää työelämätaitojaan sekä päivittää ammatillista osaamistaan.

Tällä hetkellä kansainvälisten asiakkaidemme on mahdollista hakeutua opiskelemaan kieltä kotoutumiskoulutukseen, joita järjestetään myös verkkototeutuksina. Olemme kehittäneet työnhaku- ja uravalmennuksiamme paremmin kansainvälistä kohderyhmää palveleviksi, jolloin myös suomea tai ruotsia taitamattomat osaajamme pääsevät tiedon jyvään kiinni, kehittävät työnhakutaitojaan ja verkostojaan. Lisäksi tarjoamme työnhakuun liittyviä webinaareja ja yksilöllistä työhönvalmennusta. Keväällä 2021 toteuttamamme Business Lead -työvoimakoulutuksen tulokset olivat varsin lupaavia koronamyllerryksen haasteista huolimatta. Koulutukseen sisältyneen työharjoittelun avulla osallistujat pääsivät näyttämään taitojaan ja luomaan ensiarvoisen tärkeitä verkostoja alueemme työnantajiin.

…. ja osaajien löytämiseen

TE-toimisto tukee työnantajia osaajatarpeen selättämiseksi ja osaamisen kehittämisessä työpaikoilla. Jos työnantaja haluaa tarjota työntekijöilleen kielikoulutusta, se voi hankkia kauttamme räätälöityä Työpaikka suomi/ruotsi -yhteishankintakoulutusta. Työpaikalla tapahtuva kielikoulutus on mainio keino kehittää henkilöstön kieliosaamista. Tietyillä aloilla, erityisesti suorittavissa tehtävissä, työnantaja tarvitsee tekeviä käsiä, mutta spesifiä osaamista omaavaa tekijää on haasteellista löytää. Tällöin Rekrykoulutus on erinomainen vaihtoehto.

Edellä mainittujen ja monien muiden palveluidemme lisäksi haluan tässä yhteydessä mainita kehittämämme valmennuspalvelun pk-yrityksille. Syksyllä käynnistyvän Boostia kv-rekrytointeihin -palvelun avulla yrityksiä kannustetaan pohtimaan työvoimatarpeitaan kansainvälinen osaajapotentiaali huomioon ottaen.

Entä mainitsemani verkostoitumishaasteet? Voiko valtion virkamies edesauttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia korona-aikana? Kyllä voi! Kun perinteiset messut ja tapaamiset ovat jäissä, järjestämme Talent Coastline Match&Catch -virtuaalisen verkostoitumistapahtuman työnantajille ja kansainvälisille osaajille. Tapahtuman tavoitteena on jakaa tietoa alueen toimijoista sekä mahdollistaa kahdenkeskeiset tapaamiset kohderyhmien välillä.

Nainen hymyilee
Anna Korsbäck,
asiantuntija, kansainväliset TE-palvelut, Pohjanmaan TE-toimisto

Verkostoidutaan! Pohjanmaan TE-toimisto on kumppanisi monessa eri työllistymiseen liittyvässä haasteessa.

Anna Korsbäck työskentelee kansainvälisten TE-palvelujen asiantuntijana Pohjanmaan TE-toimiston Yrityspalveluissa.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: