Man lär sig så länge man lever

Oj, vad härligt det är att få lära sig nytt! Ju äldre jag blir, desto mer njuter jag av att lära mig och av att utveckla mitt kunnande. Jag ser inlärningen som en möjlighet, som en positiv utmaning, som ett eget val att utveckla mig själv och mitt kunnande. Själv hör jag till den människogruppen som kunde tänka sig att arbeta inom många olika branscher, världen är full av intressanta alternativ! Tyvärr har man inte riktigt tid och möjlighet att studera alla branscher, men som tur är så kan man dra nytta av många olika färdigheter i arbetslivet – och kompetens kan man utveckla under hela livet.

Arbetslivet ändras och världen ändras. Globalisering, den teknologiska ändringen och ändringen i befolkningens åldersstruktur är centrala faktorer i detta. Det uppstår nya branscher och andra branscher försvinner. Det räcker inte mera att man avlägger en examen och sedan förlitar sig på den kunskapen genom hela arbetslivet. Arbetslivet kräver ständig inlärning, fortsatt utveckling, fortsatt nyfikenhet på att lära sig nya saker.

Att man lär sig nytt, där är det inte endast frågan om att avlägga en examen, utan mångsidig inlärning. Det behövs examenskunnande, men också övrig, kortvarigare inlärning spelar en viktig roll. Olika färdigheter gynnar en arbetslös arbetssökande, men också den som är i arbetslivet. För en person som arbetar på en och samma arbetsplats och gör sin arbetskarriär där under hela sitt liv, med samma arbetsbenämning, är det också viktigt att utveckla sitt kunnande och följa med i utvecklingen.

Servicesystemet för kontinuerligt lärande förnyas parlamentariskt som en del av statsminister Marins regeringsprogram. Genomförandet fortgår under den nuvarande regeringsperioden. Det centrala i reformen är kompetensutvecklingen hos personer i arbetsför ålder. Man satsar på ett utbildningsutbud som passar för arbets- och livssituationen. Prognostisering och handledning stärks. Förmåner granskas och utvecklas för att allt flera skulle också ekonomiskt ha möjlighet till att utveckla det egna kunnandet. Underrepresenterade grupper och arbetslivets behov beaktas.

Hos oss inom området för NTM-centralen i Österbotten, liksom överallt i Finland, är samarbetet viktigt för att nå målsättningarna för det kontinuerliga lärandet. Inom vårt område har vi exemplariska läroanstalter där man som bäst utarbetar utbildningsutbud enligt det kontinuerliga lärandet, och vi har bland annat som arbetskraftsutbildning ett rikligt utbud på olika kurser för arbetslösa arbetssökande. Dessutom erbjuds företagsbaserad utbildning: RekryteringsUtbildning, som skräddarsys enligt arbetsgivarens önskemål för att få ny kunnig arbetskraft, och PrecisionsUtbildning avsedd för den nuvarande personalen. Samarbete görs förutom med läroanstalter, TE-tjänster och företag också med olika tjänsteproducenter, kommunala aktörer och övriga intressentgrupper. Tillsammans prognostiserar vi framtidens behov och kompetensutveckling som hör till det. Johnson Mattheys batterimaterialfabrik som planerats i Vasa fungerar också som ett bra exempel på ett utmärkt samarbete mellan olika aktörer i bedömningen av kompetensbehov och prognostisering.

I min egen inlärning är motivation den centrala faktorn. Man är inte tvungen, utan jag får. Det finns möjligheter! Väldigt många möjligheter. Det finns så mycket att lära sig, under hela livet.

Anne-Mari Ikola
Specialplanerare / Koordinator för kontinuerligt lärande
NTM-centralen i Österbotten

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: