En herrgårds historia

Herrgårdens historia börjar redan år 1652 då Claes Tott fick Nykarleby och Lappo socknar i förläning. Så föddes grevskapet Carleborg. Snart efter det erhöll Tott genom markbyte områden i Vörå. I dessa områden ingick Maxmo by där det år 1660 anlades ett säteri. Säteriet omfattade en stor huvudbyggnad samt en bagarstuga, fyra stall, ett fähus, en badstuga, ett brygghus och en stenlagd källare. Själv hann Tott ändå inte spendera mycket tid på säteriet, då han mestadels av tiden var upptagen med krigsföretag och diplomatiska uppdrag utomlands.  Han dog 44 år gammal utan arvingar i Paris år 1674.

År 1733 återbördade Karl XI herrgården till staten av olika ekonomiska och militäriska skäl. Tottesunds herrgård blev då översteboställe för Österbottens regemente. Den första tjänsteinnehavaren överste Gustaf Creutz flyttade in i herrgården 1734.
Herrgården hade emellertid hunnit förfalla under årens lopp och det blev dags att bygga en ny huvudbyggnad. Arbetet med att bygga den nya herrgården pågick under åren 1738–1740.

Under de följande åren kom allt som allt fem generationer von Numers att bo på Tottesund. Vid krigsutbrottet 1808 var general Gustav von Numers herre på Tottesund. Von Numers var chef för Österbottens regemente. Von Numers var inte bara militär utan också jordbrukare och han anlade en praktfull trädgård. Han gjorde ett stort arbete med att modernisera herrgården och hans arbete syns i den nuvarande huvudbyggnaden som uppfördes 1797–1800.

Herrgården tjänade som bostad ända fram till år 1938. Under krigstiden var det tyst på herrgården, även om den inkvarterade några evakuerade från Karelen. Maxmo kommun köpte herrgården och en del av ägorna år 1947. Herrgården fungerade som kommunhus fram till år 2007 då Maxmo och Vörå kommuner gick samman. Efter det har Vörå kommun i egenskap av fastighetsägare tillsammans med hembygdsföreningen renoverat herrgården. Stöd för olika etapper av detta projekt har beviljats ur EU:s landsbygdsfond av såväl NTM-centralen i Österbotten som Leader Aktion Österbotten. Tack vare stödet för landsbygdsfonden har det varit möjligt att bibehålla det kulturhistoriska objektet i offentlig ägo. Kulturhistoriska byggnader i offentlig ägo utgör mötesplatser för invånarna på landsbygden. På så sätt kan också den stora allmänheten få njuta av vår gemensamma kulturhistoria. Objekten främjar också turismen på området. Tottesunds herrgård erbjuder ett vackert och unikt servicekoncept med lokaler och catering för bröllop, familjefester, olika evenemang, möten samt konferenser. På herrgården ordnas också olika slags skräddarsydda upplevelsepaket för grupper i olika storlek. För allmänheten ordnas bl.a. herrgårdsluncher, historiska middagar, spökvandringar, familjedagar, teater och guidning.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: