En investering för en mer hållbar framtid

Under de senaste decennierna har människor i allt högre grad börjat fundera på om naturresurserna kommer att räcka till. De begränsade naturresurserna och miljökonsekvenserna av den ökande konsumtionen tvingar oss att överväga alla medel för att främja materialeffektivitet. Materialeffektivitet spelar också en viktig roll inom den cirkulära ekonomin där material utnyttjas effektivt och dess värde bevaras så länge som möjligt. Vid satsningar på materialeffektivitet är det inte bara miljökonsekvenserna som minskar utan också kostnaderna minskar och konkurrenskraften ökar. Effektivitet betyder ändå inte alltid bara att göra mer än tidigare med mindre resurser än tidigare. I första hand är det fråga om att optimera verksamheten. Det visar Korsnäsföretaget K Hultholm Ab som redan har 80 års erfarenhet av livsmedelsbranschen. Företaget sorterar och packar lokala växthusodlares produkter och distribuerar dem vidare. De största kunderna är partihandlar.

Bolagets största ägare och verkställande direktör Niclas Hultholm är redan den tredje generationen att leda familjeföretaget inom grönsaksbranschen. Företaget har investerat i en ny linje som togs i bruk i februari detta år. Vid linjen sorteras och vägs tomater allt noggrannare och snabbare.

– Vi är extremt nöjda med investeringen. Vi hade stora förväntningar på den nya linjen, men är ändå förvånade över hur effektiv den är, berättar Hultholm.

En man som flinar
Familjeföretagets vd Niclas Hultholm är mer än nöjd med investeringen.

En hållbar miljö och ekonomi går hand i hand  

Konkurrensen är hård inom grönsaksbranschen och ett företag har inte råd med ineffektivitet.  Produktionsmängden påverkas främst av mängden solljus och växthuskvadratmeter, medan efterfrågan på grönsaker varierar avsevärt. Under sommarmånaderna råder hög efterfrågan, men den minskar ofta närmare vintern. I januari vill människor leva hälsosamt och då ökar efterfrågan på grönsaker. Också världsläget och andra trender har en stor inverkan på efterfrågan.

– I början av pandemin upphörde efterfrågan nästan helt inom restaurangsidan. I stället ökade konsumenternas efterfrågan på inhemska grönsaker. När restaurangerna öppnas igen håller trenden på att vända i andra riktningen. Tack och lov är de offentliga aktörerna, liksom kommunerna, allt mera måna om att använda inhemska grönsaker, funderar Hultholm.

Särskilt i lugna tider är det verkligen viktigt att den rödare tomaten är den som först skickas till kunderna. På så sätt förebyggs svinn. Att minska svinnet är i sin tur väsentligt för såväl vår gemensamma miljö som packeriets och producenternas ekonomi.

En grönsak står sig inte i flera veckor, vilket innebär att hela livsmedelskedjan måste vara effektiv för att branschen ska överleva. Även om produkten säljs till partihandlar, är det i slutändan konsumenternas beteende som avgör efterfrågan. För ett packeri är det alltså viktigt att varorna inte lämnar att stå i partihandels lager heller, utan att de transporteras effektivt ända fram till konsumenten.

Den nya linjen kan väga lådorna noggrant så att lådorna uppfyller kravet på fem kilo, men inte just något mer. På så sätt får odlaren liksom fler kilon för samma kilon och det s.k. ekonomiska svinnet minskar. Odlarna är en viktig intressentgrupp för företaget och de delar samma intressen. Det är inte stor omsättning på odlarna och för företaget är det viktigt att ha deras förtroende.

 – Utan dem är vårt arbete onödigt, konstaterar Hultholm.

De begränsade naturresurserna ska också beaktas vid investeringar. Allt behöver inte köpas nytt. I Hultholms linje är det bara elektroniken som är ny. De mekaniska delarna kommer från den gamla linjen som är ett par tio år gammal. De mekaniska delarna har stått sig väl tack vare bra service och underhåll.  

Tomatpaketer i linjen
Med teknikens hjälp kan tomaterna vägas mycket noggrant. En noggrann vägning är nyckeln till ekonomisk effektivitet.  

Optimerat arbete utan minskat timantal

Investeringen har inte alls gjort arbetstagare överflödiga, utan behovet av arbetstimmar har t.o.m. ökat något. På årsnivå har företaget 19 anställda, men under högsäsongen på sommaren kan företaget ha t.o.m. 30 anställda. I själva verket har behovet av arbetstimmar t.o.m. ökat något på grund av investeringen, eftersom företaget har kunnat ta emot mer varor än normalt. I år har företaget före utgången av oktober kunnat packa 30 % mer tomater än under ett sedvanligt år. Dessutom har personalen kunnat fokusera på de arbetsuppgifter där det behövs ögon eller händer.

– Vi sysselsätter folk inom en radie av ca trettio kilometer. Vår personalomsättning är mycket liten och även säsongsarbetarna återkommer ofta till företaget år efter år, berättar Hultholm.

Produktionsutrymme
Tomatens färg är viktig. Kunderna har olika önskemål angående tomatens färg och färgen berättar också något om hur mogen tomaten är.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: