Energi av biogas

Det kryllar av bilar och människor kring Klemola gård i Ullava, som på ett stort idrottsevenemang. Det är öppet hus på Klemola gård. Från såväl Ullava som längre ifrån har besökare anlänt för att förundra sig över gårdens splitternya biogasanläggning.

Klemola gård är väldigt stor för att vara en mjölkgård. Gården producerar sammanlagt 3,6 miljoner liter mjölk per år. Under årens lopp har gården aktivt utvecklat sin verksamhet och det har lett till att gården med sina 580 nötkreatur ligger i topp när det gäller innovationer inom jordbruket. En stor gård har ändå stora kostnader. Gårdens elkonsumtion är ca 550 MWh per år. Det stigande elpriset äter snabbt upp gårdens lönsamhet.

– Tanken på biogas föddes år 2003 då en praktikant började tala om saken, berättar gårdens husbonde Petri Klemola.

År 2003 var tiden ännu inte mogen för biogas. Men då startade ändå flera års övervägande, lärande av nytt och kartläggande av olika möjligheter. I mars 2021 fattades till sist beslutet om att bygga en biogasanläggning. Spaden träffade marken kring midsommar och redan i februari började man starta upp generatorn. Att få i gång anläggningen är en lång process och först på hösten kommer den att gå för full maskin.

En man och kvinna framför ladugård
Klemola i två generationer: gårdens husbonde Petri och den kommande generationens representant Sara. – Det känns bra att jobba för gården då jag vet att den har en framtid, berättar Petri Klemola.

Biogasanläggningen gör det möjligt för gården att bli så gott som helt självförsörjande på energi. Förutom en drastiskt mindre elräkning medför biogasanläggningen också andra inbesparingar för gården. Då strö kan separeras från rötningsavfallet undviks många euron i strökostnader. Också gödslingskostnaderna minskar med cirka hälften tack vare biogasanläggningen. Under sin ca trettio år långa livscykel kommer biogasanläggningen att betala sig tillbaka flera gånger om.

Finlands gårdars bruna guld

I Finland produceras varje år t.o.m. 20 miljoner ton gödsel. I dess näringsämnen döljer sig en enorm energireserv. På Klemola gård används energin från biogasanläggningen för gårdens egna behov, men i framtiden kan biogasanläggningar på jordbruk få en allt större roll i samhällets energiproduktion. Enligt Naturresursinstitutet skulle det årliga energiinnehållet i form av biogas från gödsel i Finland kunna uppgå till t.o.m. 1,5 terawattimmar, vilket motsvarar t.ex. ca 170 miljoner liter bensin.

Klemolas anläggning har tillverkats av Haapavesiföretaget Demeca Oy. Enligt Demecas representant Sami Vinkki finns det en klar ökning i efterfrågan på biogasanläggningar. Demecas kunder har investerat i biogasanläggningar i första hand för att kunna minimera sin gårds energikostnader. Samarbetet med anläggningsleverantören tar inte slut då reaktorn startar, utan Demeca sköter om att systemet fungerar ännu länge framöver.

Tre men diskuterar
Biogas är samtalsämnet för företagsanalytiker Heikki Rautio från NTM-centralen i Österbotten, Sami Vinkki från Demeca och Ilpo Wennström som kommit från Toholampi för att besöka gården. Wennström har själv också jordbruk. Han har redan planer på att skaffa en biogasanläggning till. Genom en andra anläggning kan Wennströms gård sälja energi också till utomstående, t.ex. som bränsle för bilar. Energiförsäljningen ger gården fler inkomstkällor.  – Den första biogasanläggningen har gett t.o.m. större inbesparingar än vad vi först räknade med, konstaterar Wennström.

Att livsmedelsproduktionen är självförsörjande i fråga om energi är framför allt en fråga om försörjningsberedskap. Biogasanläggningarna garanterar att rena och säkra livsmedel kan produceras även i undantagsförhållanden oberoende av importerad energi.

Mindre utsläpp med biogas

Jordbrukens biogasanläggningar gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser på tre sätt. Det första av dem är att det genom biogas blir möjligt att frångå fossila energikällor. Biogasen minskar också energiutsläppen från gödsel och minskar behovet av att köpa kvävegödsel och därmed de utsläpp av växthusgaser som kommer från framställningen av dem.

År 2020 utgjorde jordbrukets utsläpp sammanlagt 14 procent av Finlands utsläpp. Ett sätt att minska utsläppen utan att äventyra den inhemska livsmedelsproduktionen är att öka produktionen av biogas. Att effektivare utnyttja gödsel för att producera biogas skulle på det stora hela kunna minska behovet av att röja torvmark till åker.

– I år kan NTM-centralen bevilja ett understöd på 50 % för biogasanläggningar. Nästa år inleds en ny finansieringsperiod och då kan också stödvillkoren och stödnivåerna ändras något. Närmare information om de nya bestämmelserna och stödnivåerna kommer mot slutet av året, berättar företagsanalytiker Heikki Rautio från NTM-centralen i Österbotten.

Biogasanläggning
Reaktorn på Klemola gårds biogasanläggning rymmer 2200 kubik.
Reaktor i biogasanläggning
8 personer
Klemola gård är ett familjeföretag som drivs av bröderna Petri och Pekka med familjer. På gården drar man sig inte för att starta nya projekt eller investera. Till gårdens styrkor hör också den goda sammanhållningen.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: