Team Finland toiminta Pohjanmaan ELY-keskuksessa


Pohjanmaan ELY-keskuksessa Team Finland -toimintaa katsotaan laaja-alaisesti kokonaisvaltaisena palveluna yrityksille. Toiminta on alueellista, kansallista ja kansainvälistä. Verkosto koostuu lähinnä rahoitusta ja yritysneuvontaa tuottavista toimijoista. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimii aktiivinen alueverkosto, johon kuuluu yrityskenttää palvelevia toimijoita. Verkostomainen toiminta on havaittu hyödylliseksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi tiedon jakamiseksi muuttuvassa maailmassa, jossa yritysten toimintaedellytyksiä pyritään kehittämään ja turvaamaan.

ELY-keskuksen roolina on olla linkkinä suoraan kansainvälisten palveluiden piiriin. Yhteistä sähköistä järjestelmää hyödyntäen voidaan Business Finlandin sekä ulkoministeriön ulkomaan verkostoa informoida ja hyödyntää tehokkaasti. Ulkomaan verkoston tehtävänä on tukea suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuutta merkittävään kansainväliseen kasvuun. Yritysten, joilla on kiinnostusta kansainvälisille markkinoille, on hyödyllistä tutustua palveluihin. Business Finlandin tuottamat maakohtaiset selvitykset ja verkostot auttavat suomalaisia yrityksiä viennissä ja kohdemarkkinoilla. ​

Uusi ohjelmakausi tuo mukanaan muutoksia hakuprosesseihin. Rahoitusta suunnataan pitkälti vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen, yritysten kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen sekä kasvuun. Rahoitusta suunnataan myös yritysten tuotekehitykseen sekä investointeihin. Yritysten kannalta on hyvä huomioida ELY-keskusten rahoitusten hakujaksot, jotka jaksottuvat useaan hakujaksoon vuoden aikana sekä toimintalinjapainotukset eri hauissa.

Erityisesti Pohjanmaan maakunnassa viennin alkuvaiheessa olevien mikro- ja pienten yritysten kannattaa hyödyntää kasvun kiihdytysohjelmarahoitusta. Yritysten kehittämispalvelut ovat helppo ja nopea väylä ELY-keskuksen palveluihin. Palvelun kautta yritys saa Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Palvelu sisältää konsultointia ja koulutusta.

Valtakunnallisesti Team Finland -verkosto toteuttaa tapahtumia ja webinaareja noin 400 kpl vuodessa, joihin kannattaa tutustua. Näissä tilaisuuksissa jaetaan ajankohtaista tietoa esimerkiksi maakohtaisista vientimahdollisuuksista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Pohjanmaan ELY-keskus on aktiivisesti mukana tuottamassa maakohtaisia lähetyksiä yhdessä Pohjanmaan TE-liven kanssa.

 Seuraavassa lähetyksessä keskitytäänkin Saksan markkinoihin, kun edellisessä tutustuttiin naapurimaamme Ruotsin markkinoihin.

Elintarvikevientiin liittyen ELY-keskusten Team Finland -verkosto on ollut aktiivinen, ja on mukana toteuttamassa West Coast Food Export -sparrausohjelmaa. Elintarvikeyrityksille tarkoitetun sparrausohjelman päämääränä on yritysten viennin käynnistäminen. Sparrauksen tavoitteena on tuoda ELY-keskusten, Business Finlandin ja Viexpon palvelut esille elintarvikeyrityksille ja helpottaa näin yritysten mahdollisuutta löytää tarvittavia palveluita ja rahoitusta mahdollisiin kansainvälistymishankkeisiin. Valmennusohjelman tavoitteena on myös elintarvikeyritysten verkostojen muodostuminen ja yritysten yhteisten vientihankkeiden rakentaminen valittuihin kohdemaihin.

Team Finland -koordinaattoreiden tärkein tehtävä on opastaa yrityksiä hyödyntämään oikea-aikaisesti käytettävissä olevia palveluita. Julkisen rahoituksen piirin kuuluu suuri määrä erityyppisiä rahoituksia, jotka on suunnattu yritysten eri kehitysvaiheisiin. Yrityksen voi olla haastavaa löytää juuri itselleen soveltuva palvelu, joten on hyödyllistä olla yhteydessä koordinaattoreihin, mikäli yrityksellä on suunnitteilla kehittämishanke.

Tietoa Team Finlandin -palveluista ja tapahtumista osoitteesta  www.team-finland.fi ja tutustu myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityspalveluihin osoitteessa: www.yrityspalvelutpohjanmaa.fi

Merkitse kalenteriin myös seuraava Team Finland Talks -lähetys 7. kesäkuuta klo 10-11.

Team Finland -koordinaattori
Tom Saksa
Pohjanmaan ELY-keskus

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: