Team Finland-verksamheten vid NTM-centralen i Österbotten

Vid NTM-centralen i Österbotten ses Team Finland-verksamheten som en övergripande service för företag. Verksamheten idkas på regional, nationell och internationell nivå. Nätverket består främst av aktörer som beviljar finansiering och ger företagsrådgivning. På området för NTM-centralen i Österbotten verkar ett aktivt regionalt nätverk av aktörer som betjänar företagsfältet. Erfarenheten visar att en nätverksbaserad verksamhet är ett nyttigt och effektivt sätt att dela information på i en ständigt föränderlig värld där strävan är att utveckla och trygga företagens verksamhetsbetingelser.

NTM-centralens roll är att fungera som en direkt länk till internationella tjänster. Genom ett gemensamt elektroniskt system kan Business Finlands och utrikesministeriets utrikesnätverk informeras och utnyttjas effektivt. Utrikesnätverkets uppgift är att främja finländska företags konkurrenskraft och möjlighet till betydande internationell tillväxt. Företag som har siktet inställt på den internationella marknaden har fördel av att sätta sig in i vilka tjänster det finns. Business Finlands landspecifika utredningar och nätverk hjälper finländska företag med frågor som gäller export och målmarknader. ​

Den nya programperioden för med sig ändringar i ansökningsprocesserna. Finansieringen riktas i stor del till utveckling av koldioxidsnåla lösningar och utveckling av företags internationaliseringsförutsättningar och tillväxt. Finansieringen riktas också till produktutveckling och investeringar. För företagen lönar det sig att uppmärksamma NTM-centralernas utlysningsperioder som är uppdelade på hela året och vad som prioriteras i olika utlysningar.

I Österbotten lönar det sig särskilt för mikro- och småföretag som just börjat med export att dra nytta av finansieringen från programmet för tillväxtaccelerator. Företagsutvecklingstjänsterna är en lätt och snabb väg till NTM-centralens tjänster. Via tjänsten kan ett företag få hjälp av Finlands ledande experter och skräddarsydda och kostnadseffektiva tjänster som är avsedda för små och medelstora företag som vill utveckla affärsverksamheten, växa, förnyas och bli internationella. Tjänsten omfattar konsultation och utbildning.

På riksnivå ordnar Team Finland-nätverket varje år ca 400 evenemang och webbinarier som det lönar sig att ta del av. På evenemangen förmedlas aktuell information om t.ex. landspecifika exportmöjligheter samt finansieringsmöjligheter. NTM-centralen i Österbotten är aktivt med och producerar landspecifika sändningar tillsammans med TE-live i Österbotten.

 I nästa sändning berättar vi om den tyska marknaden, den föregående sändningen handlade om marknaden i vårt grannland Sverige.

När det gäller livsmedelsexport har NTM-centralernas Team Finland-nätverk tagit en aktiv roll och deltar i genomförandet av sparrningsprogrammet West Coast Food Export. Det för livsmedelsföretag avsedda sparrningsprogrammet har som mål att företag ska inleda export. Sparrningen går ut på att lyfta fram NTM-centralernas, Business Finlands och Viexpos tjänster för livsmedelsföretag och på så sätt göra det lättare för företagen att hitta de tjänster som de behöver och finansiering för eventuella internationaliseringsprojekt. Programmet syftar också till att skapa nätverk mellan livsmedelsföretagen och bygga upp gemensamma exportprojekt som riktar sig mot utvalda målmarknader.

Team Finland-koordinatorernas viktigaste uppgift är att ge företagen råd om hur de vid rätt tidpunkt drar nytta av de tjänster som finns till förfogande. I den offentliga finansieringen ingår ett stort antal olika slags finansieringsformer som riktar sig till olika skeden av ett företags utveckling. Det kan vara svårt att hitta just den tjänst som passar det egna företaget bäst. Om företaget har planer på att starta ett utvecklingsprojekt så lönar det sig att ta kontakt med koordinatorerna.

Information om Team Finlands tjänster och evenemang finns på adressen www.team-finland.fi/sv  och bekanta dig också med Österbottens och Mellersta Österbottens företagstjänster på adressen www.foretagstjansterosterbotten.fi

Anteckna också nästa Team Finland Talks-sändning i din kalender! Sändningen är den 7 juni kl. 10-11.

Team Finland koordinator
Tom Saksa
NTM-centralen i Österbotten

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: