Talent Coastline – ett utvecklande och förstärkande regionalt ekosystem

Fast sommaren ännu är kvar är en del redan i full fart med arbetet och tankarna går till höstens utmaningar. Nu är det en bra tidpunkt att meddela att genom personalförändringar kommer jag fr.o.m. augusti 2022 att svara för utvecklandet och det regionala stärkandet av Talent Coastline -ekosystemet vid sidan om mina andra arbetsuppgifter.

På företagssidan kan jag ännu vara obekant för några, men jag har ända från början varit med i Talent Coastline -ekosystemets dagliga verksamhet. Hittills har jag för det mesta skött dragkraften och koncentrerat mig på att stärka de regionala åtgärder som stöder integration och etablering. Vid NTM-centralen har jag jobbat sedan år 2015.

Jag vill ge en kort översikt över Talent Coastline -ekosystemet, eftersom vår verksamhetsomgivning inte mera är likadan som den var då ekosystemet grundades år 2019.

Man började grunda ett regionalt ekosystem ledd av NTM-centralen i Österbotten för att identifiera potentialen hos de internationella experterna, för att främja de internationella rekryteringarna och för att stöda mångfalden i arbetsgemenskaper. Man började rikta de existerande resurserna behovsbaserat för att främja livskraften inom regionen och för att möjliggöra företagens tillväxt. I bakgrunden låg flera kontakter från företag och statistiskt påvisade tecken på att bristen på arbetskraft inom flera olika branscher i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten är verklig vardag.

Många av aktörerna inom området kom med i ekosystemet, alla från högskolor till utvecklingsbolag och från Handelskammare till kommunerna inom området. Vid Österbottens TE-byrå grundades också det första internationella rekryteringsteamet. Eftersom ärendet var allvarligt sökte vi lösningar genom samarbete och partnerskap  – det är ju vår region känd för, för starkt samarbete runt gemensamma ärenden. Även om det inom regionen finns respekterad och lång erfarenhet av invandring, stod vi ändå många gånger inför nya saker. Den förhandenvarande situationen berörde speciellt små och medelstora företag och vissa uppgifter inom den offentliga sektorn. Som ni vet, var vi inte ensamma med våra behov av experter. Förutom att det fanns brist på arbetare inom nästan alla områden i landet, var det också frågan om en global konkurrens. Vi var tvungna att koncentrera oss allt starkare på hemligheterna gällande att öka dragkraften och hållkraften och hur vi skulle skilja oss från mängden. 

Det uppstod ett regionalt ekosystem: Talent Coastline, Recruit & Retain.

Ekosystemet har växt sig allt starkare år efter år genom tjänster som ges både till arbetsgivare och internationella experter och också genom personalresurser som riktas till verksamheten. Speciellt när det tväradministrativa Talent Boost -åtgärdsprogrammet slog igenom möjliggjordes det ökning i verksamheten. För tillfället finns det inom området flera projekt och också etablerade åtgärder, dvs. utgångspunkter för effektiva åtgärder är utmärkta i dagsläget. Man har gått från ord till konkret handling.  

Talent coastline -ekosystemet är ett resultat av det gemensamma arbete som aktörer och företag har gjort. Ekosystemet är en form av ett frivilligt samarbete och partnerskap, under vilka de olika aktörer inom området på en bred front utvecklar Talent Boost-verksamheten i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Vi verkar för att stöda och främja internationella rekryteringar, internationella arbetsgemenskaper och mångkulturella kommuner, för att vårt område och företagen ska förbli livskraftiga nu och i framtiden.

Tack för att du är en del av Talent Coastline.

Emine Ehrström
Integrationschef
NTM-centralen i Österbotten
www.talentcoastline.fi

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: