Programperiodens Lyckoträffar: Fart på tillväxten med gröna investeringar

Tillväxt är ett bekant ord för Gustav Granholm, verkställande direktör på Korv-Görans Kebab Oy. Den lilla kebabfirma som grundades 1988 har under årens lopp vuxit till ett kötthus som driver en omsättning på tiotals miljoner euro. Företaget producerar djupfrysta köttprodukter för industrins, hotell- och restaurangbranschens samt detaljhandelns behov. Cirka 10 % av företagets omsättning omfattar export till Sverige och Estland.

– Sedan år 2014 har vi nästan kontinuerligt haft en tillväxt på 20 procent fram till år 2020. År 2021 växte företaget med 30 % och år 2022 med 44 %. År 2022 kommer vi att ha en omsättning på nästan 25 miljoner euro, berättar Gustav Granholm, verkställande direktör på Korv-Görans Kebab Oy.

Energieffektivitet i centrum av verksamheten

Företagets tillväxt har fått fart med flera investeringar som har fått stöd från EU:s landsbygdsfond. De största investeringarna hänför sig till företagets produktionslokaler som färdigställdes 2019 och som garanterar att företaget har möjlighet till modern och resurseffektiv produktion i nuvarande volymer.

– Investeringarna har hjälpt oss att växa så att vi har kunnat producera med större volymer, vi har kunnat konkurrera bättre på marknaden och vi har kunnat effektivisera vår produktion. Dessutom har vi med tiden kunnat anställa mer arbetskraft för produktionen, berättar företagets vice verkställande direktör Evert Granholm.

I den nya fabriken har man särskilt satsat på gröna verksamhetssätt. Lokalerna har gjorts så kostnadseffektiva och energieffektiva som möjligt. Inga fossila bränslen används för produktion eller uppvärmning av utrymmen. För uppvärmning används spillvärme som uppstår i samband med kylning av kalla utrymmen.

Två man ler

Företagets verkställande direktör Gustav Granholm (till höger) tillsammas med vice verkställande direktör Evert Granholm.

Investeringar ger sysselsättning och välfärd

Samtidigt har man satsat på maskiner och anordningar, vilket har lett till att företaget har lyckats gallra bort s.k. enformiga arbetsuppgifter. I och med den nya utrustningen är arbetet dessutom mer ergonomiskt än tidigare.

– Vi har investerat i en helt automatiserad förpackningslinje, vilket innebär att våra produkter går genom olika maskiner från tillredande av receptet till lastpallen så att ingen behöver röra vid dem, beskriver Evert. 

Även om antalet enformiga arbetsuppgifter har minskat har investeringarna gjort det möjligt för företaget att skapa ett betydande antal nya arbetsplatser i regionen. Under årens lopp har antalet anställda ökat från 14 fast anställda till 65 och dessutom arbetskraft som inte är fast anställd till nästan hundra. Arbetsplatserna spelar en viktig roll när det gäller att hålla landsbygden livskraftig.

–  Skatteintäkterna skapar mervärde för hela kommunen, skolorna, sjukvården osv., påminner Gustav Granholm.

NTM-centralen belönar tillsammans med regionens Leader-grupper de mest inflytande utvecklings- och företagsprojekten under Landsbygdfondens programperiod. Avsikten är att tacka projektaktörer för ett gott arbete för landsbygdsprogrammets mål och att sprida inspiration inför den kommande finansieringsperioden. 

Korv Görans är nominerad till Programperiodens Isbrytare. Som programperiodens Isbrytare belönas ett projekt eller ett företag som företag som har haft betydande inverkan på områdets näringarna, sysselsättningen eller den regionala ekonomin. Vinnaren belönas i evenemanget "Programperiodens Lyckoträffar" 11.2.2023.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: