Programperiodens Lyckoträffar: Samarbete i förmån för vattendrag

Vattendragen är en viktig del av den finländska naturen, livsstilen och samhället. Eftersom vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv, kan vattendragen kallas för hörnstenen i den biologiska mångfalden. Å andra sidan är också näringsämnena på åkrarna och i skogarna värdefulla och det är viktigt att de ger nytta där de behövs. I projektet Österbottens Näringshjul strävade man efter att säkerställa att näringsämnena utnyttjas effektivt och att vattendragen i de tre österbottniska landskapen förblir i gott skick även för kommande generationer. I framtiden har skyddet av vattendragen till och med en större roll än tidigare, eftersom klimatförändringen medför fler översvämningar och andra svåra förhållanden.

– Avsikten är att näringsämnena på åkrarna och i skogarna ska stanna där de är avsedda att vara, och att allt mindre näringsämnen och fasta partiklar ska hamna i vattendragen. På så sätt kan man bromsa upp försämringen av vattnens tillstånd, berättar projektledare Satu Järvenpää från Österbottens vatten och miljö rf. 

Projektkoordinator Satu Järvenpää (till höger) och Heli Jutila, verksamhetsledare för Österbottens vatten och miljö rf är nöjda med projektets resultat.

Informationsförmedling i nyckelposition

Det huvudsakliga målet med projektet som genomfördes åren 2018–2022 var att effektivera utnyttjandet av näringsflödena och minska belastningen på vattendragen och därigenom förbättra tillståndet i vattendraget i området. Projektet lyckades utmärkt med detta mål. Som en särskild framgång nämner projektledarna att medvetenheten i området har ökat. Projektet ordnade bland annat infotillfällen och verkstäder. Till de tvåspråkiga evenemang som genomfördes i samarbete mellan olika expertorganisationer fick man bra med deltagare, även om pandemin gjorde att projektledare måste utveckla sig digitalt när det kom till informationsförmedlingen.

– Det var trevligt att få ge råd och information till exempel vid objekt för restaurering av vattendrag, minns Träskända.

Inom projektet utarbetades modellplaner för att förbättra vattendrag, av vilka en del har lett till genomförande.

Deltagande planering

Samarbete är nödvändigt för att förbättra vattendragens tillstånd. Samarbete var också en av hörnstenarna i projektet. Utöver samarbetet med sakkunniga bjöd projektet in lokala aktörer, markägare och grannar till samma bord. Diskussioner fördes till exempel vid gränsen till det framtida eventuella våtmarksobjektet och alla deltagare fick möjlighet att ställa frågor som oroade dem.

– Alldeles från början, innan vi hade gjort något, började vi tillsammans fundera på vad vi kunde göra och vem detta gäller. Om det rådde oklarhet, till exempel mellan angränsande grannar, fick de möjlighet att fråga. På så sätt kunde man undvika oenighet och oklarheterna omvandlades till gott samförstånd, gläder sig Järvenpää.

Medvetenheten om vattenskydd ökade med hjälp av tvåspråkiga informationsmaterial. I kommunikationen satsade projektledarna på mångsidighet och kommunikationen skedde bland annat på Facebook. Förutom Österbottens vatten och miljö rf: i projektet deltog Finlands Skogscentral, GTK, Luke och ProAgria föreningar i tre landskap.

NTM-centralen belönar tillsammans med regionens Leader-grupper de mest inflytande utvecklings- och företagsprojekten under Landsbygdfondens programperiod. Avsikten är att tacka projektaktörer för ett gott arbete för landsbygdsprogrammets mål och att sprida inspiration inför den kommande finansieringsperioden. Österbottens Näringshjul är nominerad till Programperiodens Fyr. Som programperiodens Fyr belönas ett projekt eller ett företag som genom sin verksamhet har lyckats främja hållbar utveckling eller dämpa klimatförändringen. Vinnaren belönas i evenemanget "Programperiodens Lyckoträffar" 11.2.2023.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: