Programperiodens Lyckoträffar: Smidiga ägarbyten håller landsbygden livskraftig

Företagens kontinuitet är en av hörnstenarna i ett livskraftigt näringsliv. Samtidigt är det inte lika populärt i Finland att fortsätta företagsverksamheten som att grunda nya företag. Enligt Ägarskiftesbarometern 2021 finns det över 74 000 företagare över 55 år i Finland, och av dem avser hälften avstå från sin företagsverksamhet senast 2024. Framgångsrika ägarskiften är nödvändiga för att arbetsplatserna och affärsverksamheten ska bevaras i Finland. Projektet ”Ett planerat ägarskifte” som Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) drar tillsammans med Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads näringslivscentral har tagit i tu med just denna brännande fråga.

– Vi har inte råd att förlora ett enda lönsamt företag på grund av att det inte finns någon som kan ta över, berättar projektledaren, företagsrådgivaren Antti Alasaari vid VASEK.

Projektet som stöd för avträdare och övertagare

Genom projektet Ett planerat ägarskifte har företagens affärskompetens utvecklats och företagen har fått hjälp med att sätta dem i försäljningsskick. Ägarskiften har gjorts smidigare genom rådgivning, ökad medvetenhet och genom produktion av olika material.

– Projektet har varit ett ansiktslyft för ägarskiftesfrågor i hela Österbotten, berättar företagsrådgivare Anthony Hannus vid Kristinestads näringslivscentral.

Projektet har fått företagen att tänka på ägarskiftet i god tid. Under projektets gång (2017–2021) har projektet haft svindlande 1 400 företagskontakter.

– De framgångsrika ägarskiftena har bidragit till att bevara och utveckla landsbygdens livskraft. Efter ägarbytet har företagen utvecklats och vuxit, berättar företagsrådgivare Kari Myllymäki från Concordia.

Material för olika behov 

Kärnan i projektet Ett planerat ägarskifte har varit informationsförmedling till olika parter vid ägarskiften. Projektet tog itu med denna utmaning med hjälp av olika evenemang och genom att producera tydligt material om ämnet.

I synnerhet de handböcker som producerats inom projektet för företagets säljare, köpare, avsägare och övertagare har fått beröm. Motsvarande handböcker har inte funnits att tillgå tidigare, och de har också hittat till andra områden där de används av de lokala utvecklingsbolagen.

Utöver information om affärsverksamheten har man i materialet också beaktat s.k. ”mjuka värden”, som ofta får mindre uppmärksamhet vid ägarskiften. Med dessa mjuka värden avses bland annat hur avträdaren fortsätter sitt liv efter företagsverksamheten. Å andra sidan kan man vid ägarskiften också bli tvungen att fundera över hur man vid en generationsväxling beaktar den övriga familjen, om endast ett av barnen fortsätter företagsverksamheten.

Fyra infoblad

Material som projektet har producerat

Samarbete över hela landskapet

Samarbetet mellan tre olika utvecklingsbolag har varit fruktbart och tack vare det har projektet lyckats öka medvetenheten om ägarskiften i hela landskapet.

– I projektet har man också spridit information mellan experter på ägarskiften så att kompetensnivån har stigit, berättar Alasaari.

Samarbetet på olika håll i landskapet gör det också lättare att hitta en potentiell övertagare.

– Vi har kunnat erbjuda företag under tyst försäljning till kommuner i Österbotten, till exempel från Kristinestad till Jakobstad, berättar Kjell Nydahl, företagsservicedirektör vid VASEK.

Två men har möte

Samarbetet mellan tre utvecklingsbolag har varit fruktbart

NTM-centralen belönar tillsammans med regionens Leader-grupper de mest inflytande utvecklings- och företagsprojekten under Landsbygdfondens programperiod. Avsikten är att tacka projektaktörer för ett gott arbete för landsbygdsprogrammets mål och att sprida inspiration inför den kommande finansieringsperioden. 

Ett planerat ägarskifte är nominerad till Programperiodens Isbrytare. Som programperiodens Isbrytare belönas ett projekt eller ett företag som företag som har haft betydande inverkan på områdets näringarna, sysselsättningen eller den regionala ekonomin. Vinnaren belönas i evenemanget "Programperiodens Lyckoträffar" 11.2.2023.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: