Programperiodens Lyckoträffar: Snäppet mera hållbar turism

Hållbarhet återspeglas i allt högre grad i vår ekonomi och vårt konsumtionsbeteende, och så även i turismen. Hållbar turism främjas på nationell nivå i Finland och bl.a. Visit Finland har tagit fasta på temat. Visit Finland har utvecklat programmet Sustainable Travel Finland inom vilket turistföretag och -områden kan få certifieringen Sustainable Travel Finland. I Österbotten programmet och certifieringen har genomförts av projektet Hållbar turism i Österbotten som syftar till att utveckla turismen i Österbotten genom att aktivt arbeta med frågor som hänför sig till hållbar utveckling av turismen. Projektet samordnas av Kristinestads näringslivscentral och det genomförs med stöd från landsbygdsprogrammet i samarbete med Dynamo i Närpes, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Syftet med projektet är att vi ska kunna kalla Österbotten ett hållbart resmål enligt internationella mått.

Två papper på väggen

Ekologisk och ekonomisk hållbarhet går hand i hand

Under projektets gång har fem företag i Kristinestad, som verkar inom turistbranschen, fått Sustainable Travel Finland-certifikat. Det är över hälften av turistföretagen i Kristinestad och i och med detta kunde Kristinestad som destination också ansöka om samma certifiering. Det lyckades genom att Kristinestad gjorde ett eget hållbarhetsprogram. Detta innebär att Kristinestad är Visit Finlands andra certifierade hållbara turistmål.

För företag är Visit Finlands hållbarhetsprogram en faktor för att locka turister.

– Om vi inte är med i sådana här projekt, finns vi inte med på till exempel Visit Finlands karta, som styr utländska turistströmmar. Om man lämnar ett sådant projekt, är det samma sak som att lämna Finlands turistkarta, berättar Harri Alatalo från Krepelin, ett av de hotell som har fått Sustainable Travel Finland-certifikatet.

– Certifikatet bidrar till flera turister eftersom många i dagens läge söker hållbara boenden när de söker en resa, berättar Nathalie Gull från Eleonora Bed & Breakfast, som även de har blivit tilldelat certifikatet.

På Hotel Krepelin har hållbarheten övervägts ur många perspektiv.

– Vi har redan i åratal återvunnit och instruerat våra kunder att återvinna och spara el och vatten, men i synnerhet jämställdhet, mänskliga rättigheter och skydd av kulturhistorien är viktigt för oss, eftersom våra byggnader också är skyddade av Museiverket, berättar Alatalo.

Ett rykte som ett hållbart turistmål uppstår inte av sig självt

Skylt där står "Kristinestads näringslivscentral"

Även om fokus under coronapandemin legat på inhemska turister i första hand, så finns det enligt Irjala internationellt också ett intresse för Österbotten och hållbar turism.

– Österbotten har mycket att erbjuda turister speciellt när det kommer till hållbar turism. Vi har havet som fascinerar människor och skärgården som är ett av UNESCOs världsarvsobjekt. Dessutom lockar städerna med sin charmiga trähusidyll. Naturobjekten ligger inte långt borta och även ur det perspektivet är turismen i denna region hållbar, säger Angelique Irjala, verkställande direktör för Kristinestads näringslivscentral.

Att bli känt som ett hållbart turistobjekt kommer ändå inte av sig själv, utan man måste kunna rikta in marknadsföringen

– Allt hänger på hur vi marknadsför oss. Som region kan vi marknadsföra vad man kan göra när man inte gör något, säger Irjala.

– Vi behöver inte lova stora upplevelser, utan det räcker att vi marknadsför vår egen livsstil. Så hittar vi de människor som söker just det av sin resa, tillägger Irjala.

NTM-centralen belönar tillsammans med regionens Leader-grupper de mest inflytande utvecklings- och företagsprojekten under Landsbygdfondens programperiod. Avsikten är att tacka projektaktörer för ett gott arbete för landsbygdsprogrammets mål och att sprida inspiration inför den kommande finansieringsperioden. 

Hållbar turism i Österbotten är nominerad till Programperiodens Fyr. Som programperiodens Fyr belönas ett projekt eller ett företag som genom sin verksamhet har lyckats främja hållbar utveckling eller dämpa klimatförändringen. Vinnaren belönas i evenemanget "Programperiodens Lyckoträffar" 11.2.2023

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: