Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en… Continue Reading →

Työnkuvana elinvoimainen maaseutu ja tyytyväinen asiakas

Kaikissa 15 ELY-keskuksessa työskentelee yli 2 600 virkamiestä. Pohjanmaan ELY-keskuksen virkamiehet huolehtivat alueen elinkeinoista vaihtelevin painopistein. ELY-keskus on merkittävä alueiden kehittäjä ja EU-rahoituksen myöntäjä. Toiminnan kulmakivenä ovat rautaiset ammattilaiset, kukin omalla alallaan. Maaseutuyksikön virkamiehistä osa kuluttaa päivänsä maastossa vierailuja tehden, kun taas osan työnkuva koostuu puhtaasti hallinnollisista työtehtävistä. Erilaisista taustoista ja työnkuvista huolimatta tavoite on yhteinen; pitää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan… Continue Reading →

Försörjningsberedskap och enkel mat

Få saker är lika viktiga i en människas liv som mat. Maten är inte bara en nödvändig näringskälla utan också en viktig del av vår kultur, historia, ekonomi och identitet. När man talar om mat framhävs ofta betydelsen av närproduktion och inhemsk produktion, och det är inget under, för den finländska livsmedelsindustrin satsar på rena… Continue Reading →

Huoltovarmuutta ja helppoa ruokaa

Harvalla asialla on ihmiselämässä samanlainen merkitys kuin ruoalla. Se on paitsi ihmiselle välttämätön ravinnonlähde, myös merkittävä osa kulttuuriamme, historiaamme, talouttamme ja identiteettiämme. Ruoasta puhuttaessa kuulee usein lähituotannon ja kotimaisuuden merkityksen korostuvan, eikä ihme, sillä suomalaisessa ruokateollisuudessa panostetaan puhtauteen ja elintarviketurvallisuuteen. Lisäksi ruoantuotanto on merkittävä taloudellinen kulmakivi. Elintarviketeollisuusliiton mukaan koko ruoka-ala mukaan lukien alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan… Continue Reading →

Biolaakso yhdistää edelläkävijöitä

Yhteistyö. Ekosysteemit. Siinä on kaksi aikamme yrityselämän trendisanaa. Keski-Pohjanmaalla on sekä kemianteollisuuden iso keskittymä että vahva alkutuotantoalue. Miten nämä kaksi hyvin erilaista elinkeinoaluetta nivoutuvat yhteen ekosysteemiksi? Mitä tehdään Keski-Pohjanmaalla, jotta yhteistyö toimii paremmin? Löytääksemme vastauksen näihin kysymyksiin, jututimme Biolaakso-koordinaattoria Tiina Aittolaa. Biolaakso on ekosysteemi, jossa yhdistyy ainutlaatuisesti Keski-Pohjanmaan mittavat luonnonvarat, maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen teollisuus sekä korkeatasoinen… Continue Reading →

Biodalen förenar föregångare

Samarbete. Ekosystem. Två trendiga ord i vår tids företagsliv. Mellersta Österbotten har både ett omfattande kluster för kemisk industri och en stark primärproduktion. Hur kan dessa två näringsgrenar, så olika varandra, sammanlänkas till ett ekosystem? Vad är Mellersta Österbottens recept för ett bättre samarbete? För att få svar på dessa frågor tog vi kontakt med… Continue Reading →