Vårt klimat är vår framtid och likaså de unga

Det är torsdag före sportlovet och klockan närmar sig elva. Högstadieeleverna i Cronhjelmskolan i Larsmo får närundervisning i skolan, men följande lektion äger rum i Teams för det är dags för en gästföreläsning. Chatten fylls med hälsningar till föreläsarna. Dagens tema är skogarnas och havens roll i klimatförändringen. Lektionen ordnas som ett samarbete mellan Skogscentralens… Continue Reading →

Ilmastomme on tulevaisuutemme, ja niin on myös nuoriso

Kello lähenee yhtätoista hiihtolomaa edeltävänä torstaina. Cronhjelms skolanin yläkouluikäiset oppilaat Luodossa ovat lähiopetuksessa koululla, mutta seuraavan tunnin opetus tapahtuu Teamsin välityksellä, sillä vuorossa on vierailijaluento. Chat-kenttään satelee tervehdyksiä luennoitsijoille. Päivän ohjelmassa on asiaa metsien ja merien roolista ilmastonmuutoksessa. Oppitunnin järjestävät yhteistyössä Metsäkeskuksen Ilmastomme on tulevaisuutemme -hanke ja Marthaförbundetin Östersjön 2.0 -hanke. Luennoitsijoina toimivat hankkeiden vetäjät… Continue Reading →

Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en… Continue Reading →

Työnkuvana elinvoimainen maaseutu ja tyytyväinen asiakas

Kaikissa 15 ELY-keskuksessa työskentelee yli 2 600 virkamiestä. Pohjanmaan ELY-keskuksen virkamiehet huolehtivat alueen elinkeinoista vaihtelevin painopistein. ELY-keskus on merkittävä alueiden kehittäjä ja EU-rahoituksen myöntäjä. Toiminnan kulmakivenä ovat rautaiset ammattilaiset, kukin omalla alallaan. Maaseutuyksikön virkamiehistä osa kuluttaa päivänsä maastossa vierailuja tehden, kun taas osan työnkuva koostuu puhtaasti hallinnollisista työtehtävistä. Erilaisista taustoista ja työnkuvista huolimatta tavoite on yhteinen; pitää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan… Continue Reading →

Försörjningsberedskap och enkel mat

Få saker är lika viktiga i en människas liv som mat. Maten är inte bara en nödvändig näringskälla utan också en viktig del av vår kultur, historia, ekonomi och identitet. När man talar om mat framhävs ofta betydelsen av närproduktion och inhemsk produktion, och det är inget under, för den finländska livsmedelsindustrin satsar på rena… Continue Reading →

Huoltovarmuutta ja helppoa ruokaa

Harvalla asialla on ihmiselämässä samanlainen merkitys kuin ruoalla. Se on paitsi ihmiselle välttämätön ravinnonlähde, myös merkittävä osa kulttuuriamme, historiaamme, talouttamme ja identiteettiämme. Ruoasta puhuttaessa kuulee usein lähituotannon ja kotimaisuuden merkityksen korostuvan, eikä ihme, sillä suomalaisessa ruokateollisuudessa panostetaan puhtauteen ja elintarviketurvallisuuteen. Lisäksi ruoantuotanto on merkittävä taloudellinen kulmakivi. Elintarviketeollisuusliiton mukaan koko ruoka-ala mukaan lukien alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan… Continue Reading →