Familjen Granbacka har siktet på framtiden

Kennet, Kaj och Heljä Granbacka i Kronoby känner bra till vad byggande innebär. På sin rätt stora gård i Terjärv har de investerat i både nybyggnader och renovering av gamla byggnader. Både de små och de stora investeringarna har ett gemensamt syfte: att bygga gårdens framtid.  Kennet och Kaj Granbacka har sedan barnsben drömt om... Continue Reading →

Granbackoille eteenpäin katsominen on elämäntapa

Kruunupyyläisille Kennet, Kaj ja Heljä Granbackalle rakentaminen on tuttu käsite. Heidän suurehkolla maatilallaan Teerijärvellä on investoitu niin uudisrakentamiseen kuin vanhan ehostamiseen. Pienillä ja suurilla investoinneilla on yhteinen tarkoitus: niillä rakennetaan maatilan tulevaisuutta.  Kennet ja Kaj Granbackalle maatilan omistaminen oli lapsuudenaikainen unelma, joka toteutui vuonna 2010, kun tila siirtyi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä Kennetin vanhemmilta Kennetille sekä tämän... Continue Reading →

Mihin tukimiljoonat päätyvät?

Olen vakuuttunut siitä, että maatalous on aikojen alusta asti kohdannut haasteita, ja viljelijä on periaatteessa törmännyt samoihin ongelmiin kuin tänäkin päivänä. Maatalousyritykset eivät eroa muista yrityksistä siinä, että jatkuvasti täytyy pohtia, miten mahdollisimman pienillä menoilla voi saada mahdollisimman suuret voitot. Maatalous eroaa taas monesta muusta yrityksestä siinä, että niin monesta suunnasta saa kuulla mitä pitää... Continue Reading →

Pelastamme maailmaa jo nyt – mitä sinä ja yrityksesi voitte vielä tehdä?

Haluatko että yrityksesi on kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa? Vastaus tähän kysymykseen taitaa olla kaikille ilmiselvä. Mutta entäpä jos muotoilen saman kysymyksen vähän eri tavalla: Pelastetaanko yhdessä maailmaa?Joka kerta, kun käännät valokatkaisijaa ja valot syttyvät, tarvitaan tietysti sähköä tai energiaa, ja tämän energian tuotannossa ja siirrossa on syntynyt hukkalämpöä ja päästöjä.EnergyVaasa -energiaklusterissa on jo lähes 20 vuoden... Continue Reading →

Vårt klimat är vår framtid och likaså de unga

Det är torsdag före sportlovet och klockan närmar sig elva. Högstadieeleverna i Cronhjelmskolan i Larsmo får närundervisning i skolan, men följande lektion äger rum i Teams för det är dags för en gästföreläsning. Chatten fylls med hälsningar till föreläsarna. Dagens tema är skogarnas och havens roll i klimatförändringen. Lektionen ordnas som ett samarbete mellan Skogscentralens... Continue Reading →

Ilmastomme on tulevaisuutemme, ja niin on myös nuoriso

Kello lähenee yhtätoista hiihtolomaa edeltävänä torstaina. Cronhjelms skolanin yläkouluikäiset oppilaat Luodossa ovat lähiopetuksessa koululla, mutta seuraavan tunnin opetus tapahtuu Teamsin välityksellä, sillä vuorossa on vierailijaluento. Chat-kenttään satelee tervehdyksiä luennoitsijoille. Päivän ohjelmassa on asiaa metsien ja merien roolista ilmastonmuutoksessa. Oppitunnin järjestävät yhteistyössä Metsäkeskuksen Ilmastomme on tulevaisuutemme -hanke ja Marthaförbundetin Östersjön 2.0 -hanke. Luennoitsijoina toimivat hankkeiden vetäjät... Continue Reading →

Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en... Continue Reading →

Työnkuvana elinvoimainen maaseutu ja tyytyväinen asiakas

Kaikissa 15 ELY-keskuksessa työskentelee yli 2 600 virkamiestä. Pohjanmaan ELY-keskuksen virkamiehet huolehtivat alueen elinkeinoista vaihtelevin painopistein. ELY-keskus on merkittävä alueiden kehittäjä ja EU-rahoituksen myöntäjä. Toiminnan kulmakivenä ovat rautaiset ammattilaiset, kukin omalla alallaan. Maaseutuyksikön virkamiehistä osa kuluttaa päivänsä maastossa vierailuja tehden, kun taas osan työnkuva koostuu puhtaasti hallinnollisista työtehtävistä. Erilaisista taustoista ja työnkuvista huolimatta tavoite on yhteinen; pitää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan... Continue Reading →

Klimatarbetet vid NTM-centralerna

I regeringsprogrammet ingår målet att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. För att det ska lyckas måste utsläppen minska snabbare inom alla sektorer och koldioxidsänkorna stärkas. Som klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen säger så kommer klimatförändringen inte att försvinna någonstans, det är en mer omfattande fråga än coronaviruset. Eftersom Finland besitter högklassig kunskap och teknologi, har... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑