Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en... Continue Reading →

Työnkuvana elinvoimainen maaseutu ja tyytyväinen asiakas

Kaikissa 15 ELY-keskuksessa työskentelee yli 2 600 virkamiestä. Pohjanmaan ELY-keskuksen virkamiehet huolehtivat alueen elinkeinoista vaihtelevin painopistein. ELY-keskus on merkittävä alueiden kehittäjä ja EU-rahoituksen myöntäjä. Toiminnan kulmakivenä ovat rautaiset ammattilaiset, kukin omalla alallaan. Maaseutuyksikön virkamiehistä osa kuluttaa päivänsä maastossa vierailuja tehden, kun taas osan työnkuva koostuu puhtaasti hallinnollisista työtehtävistä. Erilaisista taustoista ja työnkuvista huolimatta tavoite on yhteinen; pitää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan... Continue Reading →

Klimatarbetet vid NTM-centralerna

I regeringsprogrammet ingår målet att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. För att det ska lyckas måste utsläppen minska snabbare inom alla sektorer och koldioxidsänkorna stärkas. Som klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen säger så kommer klimatförändringen inte att försvinna någonstans, det är en mer omfattande fråga än coronaviruset. Eftersom Finland besitter högklassig kunskap och teknologi, har... Continue Reading →

Ilmastotyö ELY-keskuksissa

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen sanoin ilmastonmuutos ei katoa mihinkään, se on mittaluokkaa suurempi asia kuin korona. Suomella on korkean osaamisen ja teknologian yhteiskuntana vastuu sekä mahdollisuus tuottaa kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia lisääviä ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä. ELY-keskukset voivat... Continue Reading →

Myrskyn jälkeen on poutasää?

Myrskyn jälkeen on poutasää laulaa jo edesmennyt Kari Tapio. Alkaako koronan jälkeen Suomessa talouden lentokeli vai jäämmekö junnaamaan hitaan talouskasvun aikaan? Elvytystä tehdään nyt ennennäkemättömällä volyymillä. Saimme hetki sitten kuulla uutisissa, että EU:n jäsenvaltiot ovat vihdoin päässeet sopuun EU:n 750 miljardin euron elpymisvälineen käyttöönotosta sekä EU:n monivuotisesta budjetista. Koronarajoitusten näivettämät EU:n sisämarkkinat saavat kaivatun piristysruiskeen,... Continue Reading →

Efter stormen klarnar det?

Efter stormen klarnar det, som den framlidne Kari Tapio sjunger i sin låt Myrskyn jälkeen. Börjar ekonomin i Finland blomstra efter coronapandemin eller fortsätter vi att streta på plats under en långsam ekonomisk tillväxt? Nu stimuleras det med en aldrig tidigare skådad volym. Vi fick nyligen höra i nyheterna att EU:s medlemsstater äntligen har kommit... Continue Reading →

Försörjningsberedskap och enkel mat

Få saker är lika viktiga i en människas liv som mat. Maten är inte bara en nödvändig näringskälla utan också en viktig del av vår kultur, historia, ekonomi och identitet. När man talar om mat framhävs ofta betydelsen av närproduktion och inhemsk produktion, och det är inget under, för den finländska livsmedelsindustrin satsar på rena... Continue Reading →

Huoltovarmuutta ja helppoa ruokaa

Harvalla asialla on ihmiselämässä samanlainen merkitys kuin ruoalla. Se on paitsi ihmiselle välttämätön ravinnonlähde, myös merkittävä osa kulttuuriamme, historiaamme, talouttamme ja identiteettiämme. Ruoasta puhuttaessa kuulee usein lähituotannon ja kotimaisuuden merkityksen korostuvan, eikä ihme, sillä suomalaisessa ruokateollisuudessa panostetaan puhtauteen ja elintarviketurvallisuuteen. Lisäksi ruoantuotanto on merkittävä taloudellinen kulmakivi. Elintarviketeollisuusliiton mukaan koko ruoka-ala mukaan lukien alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan... Continue Reading →

Biolaakso yhdistää edelläkävijöitä

Yhteistyö. Ekosysteemit. Siinä on kaksi aikamme yrityselämän trendisanaa. Keski-Pohjanmaalla on sekä kemianteollisuuden iso keskittymä että vahva alkutuotantoalue. Miten nämä kaksi hyvin erilaista elinkeinoaluetta nivoutuvat yhteen ekosysteemiksi? Mitä tehdään Keski-Pohjanmaalla, jotta yhteistyö toimii paremmin? Tiina Aittola, Biolaakso-koordinaattori, projektitutkija Löytääksemme vastauksen näihin kysymyksiin, jututimme Biolaakso-koordinaattoria Tiina Aittolaa. Biolaakso on ekosysteemi, jossa yhdistyy ainutlaatuisesti Keski-Pohjanmaan mittavat luonnonvarat, maailmanlaajuisesti... Continue Reading →

Biodalen förenar föregångare

Samarbete. Ekosystem. Två trendiga ord i vår tids företagsliv. Mellersta Österbotten har både ett omfattande kluster för kemisk industri och en stark primärproduktion. Hur kan dessa två näringsgrenar, så olika varandra, sammanlänkas till ett ekosystem? Vad är Mellersta Österbottens recept för ett bättre samarbete? Tiina Aittola Koordinator för biodalen, projektforskare För att få svar på... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑