Kotoutumisen edistämiseen panostaminen ehkäisee työvoiman hyväksikäytön mahdollisuuksia

Kotoutumislain kokonaisuudistus on ollut lausuntokierroksella keväällä 2022, ja HE 208/2022 on annettu eduskunnalle 6.10.2022. Aluehallinnon viranomaisina toimivat ja kotoutumisen alueellisesta koordinaatiosta vastaavat ELY-keskukset ovat välittäneet huolensa siitä, että laissa ei ole huomioitu riittävissä määrin työ- ja koulutusperäisiä maahanmuuttajia vaan toimenpiteet kohdistuvat pääasiallisesti kansainvälistä suojelua saaneisiin. Kotoutumislaissa tulee huomioida vahvemmin työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tiekarttaan asetetut... Continue Reading →

Utnyttjande av arbetskraft förebyggs med satsningar på att främja integrationen

En totalreform av integrationslagen har varit på remiss under våren 2022, och RP 208/2022 har getts till riksdagen 6.10.2022. NTM-centraler som fungerar som regionförvaltningens myndigheter och som svarar för den regionala koordineringen av integration har förmedlat sin oro för att det i lagen inte tillräckligt har beaktats arbets- och utbildningsrelaterade invandrare utan att åtgärderna i... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: Pitkä historia, katse tulevaisuudessa

Yli 115-vuotias Maitokolmio on historiassaan nähnyt monenlaiset maaseudun trendit ja myllerrykset. Itsenäisyys ja tapa tehdä asiat omalla tavalla ovat olleet avaintekijöitä yrityksen menestykseen. Osuuskunta jalostaa sadan tuottajan maidot valmiiksi tuotteiksi Keski-Pohjanmaalla Toholammilla ja Sievissä. Etenkin kuluneen maaseutuohjelman ohjelmakauden aikana Maitokolmiossa on eletty muutoksen aikaa. Yritys on tehnyt isoja investointeja tuontantotiloihin, koneisiin ja laitteisiin. Liikevaihto on... Continue Reading →

Programperiodens Lyckoträffar: Snäppet mera hållbar turism

Hållbarhet återspeglas i allt högre grad i vår ekonomi och vårt konsumtionsbeteende, och så även i turismen. Hållbar turism främjas på nationell nivå i Finland och bl.a. Visit Finland har tagit fasta på temat. Visit Finland har utvecklat programmet Sustainable Travel Finland inom vilket turistföretag och -områden kan få certifieringen Sustainable Travel Finland. I Österbotten... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: Astetta kestävämpää matkailua

Kestävyys on arvo, joka heijastuu yhä enemmän talouteen ja kulutuskäyttäytymiseemme, ja niin myös matkailuun.  Kestävää matkailua edistetään Suomessa valtakunnallisesti, ja aiheesta on ottanut koppia muun muassa Visit Finland, joka on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. Ohjelmaa ja sertifiointia Pohjanmaalla on toteuttanut Hållbar turism i... Continue Reading →

Programperiodens Lyckoträffar: Smidiga ägarbyten håller landsbygden livskraftig

Företagens kontinuitet är en av hörnstenarna i ett livskraftigt näringsliv. Samtidigt är det inte lika populärt i Finland att fortsätta företagsverksamheten som att grunda nya företag. Enligt Ägarskiftesbarometern 2021 finns det över 74 000 företagare över 55 år i Finland, och av dem avser hälften avstå från sin företagsverksamhet senast 2024. Framgångsrika ägarskiften är nödvändiga... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: Sujuvat omistajanvaihdokset pitävät maaseudun elinvoimaisena

Yritysten jatkuvuus on yksi vireän elinkeinoelämän kulmakivistä. Samaan aikaan yritystoiminnan jatkaminen ei ole Suomessa yhtä suosittua kuin uuden yrityksen perustaminen. Vuoden 2021 Omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on yli 74 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää, ja heistä yli puolet aikoo luopua yritystoiminnastaan viimeistään vuonna 2024. Jotta työpaikat ja liiketoiminta säilyvät Suomessa, tarvitaan onnistuneita omistajanvaihdoksia. Vaasanseudun Kehitys Oy:n (VASEK) yhdessä... Continue Reading →

Programperiodens Lyckoträffar: Fart på tillväxten med gröna investeringar

Tillväxt är ett bekant ord för Gustav Granholm, verkställande direktör på Korv-Görans Kebab Oy. Den lilla kebabfirma som grundades 1988 har under årens lopp vuxit till ett kötthus som driver en omsättning på tiotals miljoner euro. Företaget producerar djupfrysta köttprodukter för industrins, hotell- och restaurangbranschens samt detaljhandelns behov. Cirka 10 % av företagets omsättning omfattar... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: Vauhtia kasvuun vihreillä investoinneilla

Kasvu on Korv-Görans Kebab Oy:n toimitusjohtaja Gustav Granholmille tuttu sana. Vuonna 1988 perustetusta pienestä kebabfirmasta on vuosien saatossa kasvanut kymmenien miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittävä lihatalo. Yritys tuottaa pakastettuja lihatuotteita teollisuuden, hotelli-, ja ravintola-alan sekä vähittäiskaupan tarpeisiin. Yrityksen liikevaihdosta noin 10 % menee vientiin Ruotsiin ja Viroon. – Vuodesta 2014 lähtien meillä on ollut lähes jatkuvasti... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑