Programperiodens Lyckoträffar: Fart på tillväxten med gröna investeringar

Tillväxt är ett bekant ord för Gustav Granholm, verkställande direktör på Korv-Görans Kebab Oy. Den lilla kebabfirma som grundades 1988 har under årens lopp vuxit till ett kötthus som driver en omsättning på tiotals miljoner euro. Företaget producerar djupfrysta köttprodukter för industrins, hotell- och restaurangbranschens samt detaljhandelns behov. Cirka 10 % av företagets omsättning omfattar... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: Vauhtia kasvuun vihreillä investoinneilla

Kasvu on Korv-Görans Kebab Oy:n toimitusjohtaja Gustav Granholmille tuttu sana. Vuonna 1988 perustetusta pienestä kebabfirmasta on vuosien saatossa kasvanut kymmenien miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittävä lihatalo. Yritys tuottaa pakastettuja lihatuotteita teollisuuden, hotelli-, ja ravintola-alan sekä vähittäiskaupan tarpeisiin. Yrityksen liikevaihdosta noin 10 % menee vientiin Ruotsiin ja Viroon. – Vuodesta 2014 lähtien meillä on ollut lähes jatkuvasti... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: Yhteistyötä vesistöjen puolesta

Vesistöt ovat merkittävä osa suomalaista luontoa, elämäntyyliä ja yhteiskuntaa. Koska vesi, on perusedellytys kaikelle elämälle, voi vesistöjä kutsua luonnon monimuotoisuuden kulmakiveksi. Toisaalta myös pelloilla ja metsissä olevat ravinteet ovat arvokkaita, ja on tärkeää, että niistä saadaan hyöty siellä, missä niitä tarvitaan. Pohjanmaan Ravinneratas -hankkeessa pyrittiin varmistamaan, että ravinteita hyödynnetään tehokkaasti ja että vesistöt kolmen pohjalaismaakunnan... Continue Reading →

ELY-keskus ja TE-toimisto harjoittelupaikkana

Puoli vuotta sitten kesäkuussa hyppäsin aika lailla tuntemattomaan, kun astelin ensimmäisen kerran Vaasan virastotalon ovista sisään. Olin juuri valmistumassa viestintätieteiden kandiksi ja päässyt ensimmäiseen oman alan harjoittelupaikkaani. Tunnelmat vaihtelivat innostuksesta jännitykseen. Moni harjoittelija voi varmasti samaistua siihen, kuinka paljon mielessä pyörii kysymyksiä ennen ensimmäistä työpäivää. Millaista työnteko omalla alalla on? Mitä kaikkea siihen kuuluu? Päädyin... Continue Reading →

NTM-centralen och AN-tjänster som praktikplats

I juni för ett halvt år sedan tog jag steget in i en för mig rätt så okänd värld, när jag för första gången klev in genom dörrarna till ämbetshuset i Vasa. Jag var så gott som klar med min kandidatexamen i kommunikationsvetenskaper och hade lyckats få en praktikantplats inom min egen bransch. Känslorna varierade... Continue Reading →

Ohjelmakauden Onnistujat: ProPRECIKEM minimoi maanviljelyn ympäristövaikutukset

Vuosituhansia jatkuneen maankohoamisen takia Suomen rannikkoalueet ovat usein vanhaa merenpohjaa. Kun näitä maita kuivataan maanviljelyn tarpeisiin, muodostuu helposti hapanta sulfaattimaata. Happamien sulfaattimaiden happamilla metallipitoisilla valumavesillä on haitallisia seurauksia vastaanottavien vesistöjen ekosysteemeille. Vuosina 2010–2018 toteutetuissa PRECIKEM ja PRECIKEM II -hankkeissa on kehitetty uutta menetelmää viljelykäytössä olevien happamien sulfaattimaiden aiheuttamien vesistöongelmien ratkaisuun. Menetelmässä on kehitetty jo käytössä... Continue Reading →

Kompetensbrist var länge en utmaning – idag är Kelviåbaserade företaget en internationell arbetsgemenskap

Under 2016 började antalet lediga jobb att öka, sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade. På grund av coronakrisen minskade efterfrågan på arbetsmarknaden tillfälligt. Arbetsmarknaden återhämtade sig dock snabbt efter coronakrisen. Antalet lediga jobb steg redan under våren 2021 över nivån före coronakrisen och har sen dess bara fortsatt att öka. Arbetsgivare upplever brist på arbetskraft och... Continue Reading →

Osaajapula oli pitkään haaste – nykyään kälviäläisyritys on kansainvälinen työyhteisö

Vuonna 2016 avointen työpaikkojen määrä alkoi kasvaa: työllisyys parani ja työttömyys väheni. Koronakriisin myötä työmarkkinoiden kysyntä vähentyi väliaikaisesti. Työmarkkinat kuitenkin toipuivat nopeasti koronakriisin jälkeen. Avointen työpaikkojen määrä on noussut koronakriisiä edeltävän tason ylitse jo keväällä 2021, ja on vain jatkanut nousuaan. Työnantajat sen sijaan kokevat työvoima- ja osaajapulaa, kun heillä on vaikeuksia löytää sopivia työntekijöitä... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑