En investering för en mer hållbar framtid

Under de senaste decennierna har människor i allt högre grad börjat fundera på om naturresurserna kommer att räcka till. De begränsade naturresurserna och miljökonsekvenserna av den ökande konsumtionen tvingar oss att överväga alla medel för att främja materialeffektivitet. Materialeffektivitet spelar också en viktig roll inom den cirkulära ekonomin där material utnyttjas effektivt och dess värde... Continue Reading →

En herrgårds historia

Herrgårdens historia börjar redan år 1652 då Claes Tott fick Nykarleby och Lappo socknar i förläning. Så föddes grevskapet Carleborg. Snart efter det erhöll Tott genom markbyte områden i Vörå. I dessa områden ingick Maxmo by där det år 1660 anlades ett säteri. Säteriet omfattade en stor huvudbyggnad samt en bagarstuga, fyra stall, ett fähus,... Continue Reading →

Vad kan man göra när man inte gör något?

Att vara ute i naturen gör underverk för både kropp och själ. Till och med en kort vistelse i naturen påverkar sinnesstämningen, förbättrar koncentrationsförmågan och lindrar stress. Att regelbundet röra sig ute i naturen kan som bäst t.o.m. sänka pulsen och blodtrycket. En tur i naturen kan vara att bara beundra landskapet, få lite motion... Continue Reading →

Familjen Granbacka har siktet på framtiden

Kennet, Kaj och Heljä Granbacka i Kronoby känner bra till vad byggande innebär. På sin rätt stora gård i Terjärv har de investerat i både nybyggnader och renovering av gamla byggnader. Både de små och de stora investeringarna har ett gemensamt syfte: att bygga gårdens framtid.  Kennet och Kaj Granbacka har sedan barnsben drömt om... Continue Reading →

Vårt klimat är vår framtid och likaså de unga

Det är torsdag före sportlovet och klockan närmar sig elva. Högstadieeleverna i Cronhjelmskolan i Larsmo får närundervisning i skolan, men följande lektion äger rum i Teams för det är dags för en gästföreläsning. Chatten fylls med hälsningar till föreläsarna. Dagens tema är skogarnas och havens roll i klimatförändringen. Lektionen ordnas som ett samarbete mellan Skogscentralens... Continue Reading →

Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en... Continue Reading →

Försörjningsberedskap och enkel mat

Få saker är lika viktiga i en människas liv som mat. Maten är inte bara en nödvändig näringskälla utan också en viktig del av vår kultur, historia, ekonomi och identitet. När man talar om mat framhävs ofta betydelsen av närproduktion och inhemsk produktion, och det är inget under, för den finländska livsmedelsindustrin satsar på rena... Continue Reading →

Biodalen förenar föregångare

Samarbete. Ekosystem. Två trendiga ord i vår tids företagsliv. Mellersta Österbotten har både ett omfattande kluster för kemisk industri och en stark primärproduktion. Hur kan dessa två näringsgrenar, så olika varandra, sammanlänkas till ett ekosystem? Vad är Mellersta Österbottens recept för ett bättre samarbete? Tiina Aittola Koordinator för biodalen, projektforskare För att få svar på... Continue Reading →

Ett ridhus som främjar områdets livskraft

Byn Forsby i Nykarleby ligger endast drygt fem kilometer från stadens centrum, men befinner sig ändå i lugnet på landsbygden. Här, omringad av bondgårdar, åkerfält och betande hästar, ligger en idyllisk djurklinik, utåt sett så fridfull att det är svårt att tro att inne i kliniken behandlas djur t.o.m. med kirurgiska ingrepp. De moderna lokalerna... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑