Dalbo Must engagerar hela familjen

En bit utanför Nykarleby badar byn Soklot i vårsolen. I den lugna landsbygdsidyllen vilar det lilla musteriet Dalbo Must. På våren är det snyggt och tyst i musteriet. På hösten då äppelsäsongen börjar vaknar musteriet till liv. Dalbo Must grundades av Janet Backman och Charlotta Sundqvist med familjer år 2013. Musteriet är ett familjeföretag som... Continue Reading →

Energi av biogas

Det kryllar av bilar och människor kring Klemola gård i Ullava, som på ett stort idrottsevenemang. Det är öppet hus på Klemola gård. Från såväl Ullava som längre ifrån har besökare anlänt för att förundra sig över gårdens splitternya biogasanläggning. Klemola gård är väldigt stor för att vara en mjölkgård. Gården producerar sammanlagt 3,6 miljoner... Continue Reading →

I framtiden arbetar vi flexibelt och multilokalt

Våren 2020 förändrades världsläget och det tillsammans med den exceptionella tid som följde efter det ledde snabbt till en stor omvälvning i det finländska arbetslivet.  I dessa undantagstider blev många arbetsgivare tvungna att helt tänka om när det gäller var, när och hur arbete utförs. Denna vår, ca två år efter att pandemin bröt ut,... Continue Reading →

En investering för en mer hållbar framtid

Under de senaste decennierna har människor i allt högre grad börjat fundera på om naturresurserna kommer att räcka till. De begränsade naturresurserna och miljökonsekvenserna av den ökande konsumtionen tvingar oss att överväga alla medel för att främja materialeffektivitet. Materialeffektivitet spelar också en viktig roll inom den cirkulära ekonomin där material utnyttjas effektivt och dess värde... Continue Reading →

En herrgårds historia

Herrgårdens historia börjar redan år 1652 då Claes Tott fick Nykarleby och Lappo socknar i förläning. Så föddes grevskapet Carleborg. Snart efter det erhöll Tott genom markbyte områden i Vörå. I dessa områden ingick Maxmo by där det år 1660 anlades ett säteri. Säteriet omfattade en stor huvudbyggnad samt en bagarstuga, fyra stall, ett fähus,... Continue Reading →

Vad kan man göra när man inte gör något?

Att vara ute i naturen gör underverk för både kropp och själ. Till och med en kort vistelse i naturen påverkar sinnesstämningen, förbättrar koncentrationsförmågan och lindrar stress. Att regelbundet röra sig ute i naturen kan som bäst t.o.m. sänka pulsen och blodtrycket. En tur i naturen kan vara att bara beundra landskapet, få lite motion... Continue Reading →

Familjen Granbacka har siktet på framtiden

Kennet, Kaj och Heljä Granbacka i Kronoby känner bra till vad byggande innebär. På sin rätt stora gård i Terjärv har de investerat i både nybyggnader och renovering av gamla byggnader. Både de små och de stora investeringarna har ett gemensamt syfte: att bygga gårdens framtid.  Kennet och Kaj Granbacka har sedan barnsben drömt om... Continue Reading →

Vårt klimat är vår framtid och likaså de unga

Det är torsdag före sportlovet och klockan närmar sig elva. Högstadieeleverna i Cronhjelmskolan i Larsmo får närundervisning i skolan, men följande lektion äger rum i Teams för det är dags för en gästföreläsning. Chatten fylls med hälsningar till föreläsarna. Dagens tema är skogarnas och havens roll i klimatförändringen. Lektionen ordnas som ett samarbete mellan Skogscentralens... Continue Reading →

Arbetsbeskrivning: en livskraftig landsbygd och nöjda kunder

Det arbetar mer än 2 600 tjänstemän vid alla 15 NTM-centraler.  Tjänstemännen vid NTM-centralen i Österbotten sörjer för regionens näringar på olika sätt. NTM-centralen är en betydande aktör när det kommer till regionutveckling och beviljande av EU-finansiering. Verksamheten bygger på tjänstemännens expertis, var och en är expert inom sitt eget område. Av landsbygdsenhetens tjänstemän tillbringar en... Continue Reading →

Försörjningsberedskap och enkel mat

Få saker är lika viktiga i en människas liv som mat. Maten är inte bara en nödvändig näringskälla utan också en viktig del av vår kultur, historia, ekonomi och identitet. När man talar om mat framhävs ofta betydelsen av närproduktion och inhemsk produktion, och det är inget under, för den finländska livsmedelsindustrin satsar på rena... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑