Kotoutumisen edistämiseen panostaminen ehkäisee työvoiman hyväksikäytön mahdollisuuksia

Kotoutumislain kokonaisuudistus on ollut lausuntokierroksella keväällä 2022, ja HE 208/2022 on annettu eduskunnalle 6.10.2022. Aluehallinnon viranomaisina toimivat ja kotoutumisen alueellisesta koordinaatiosta vastaavat ELY-keskukset ovat välittäneet huolensa siitä, että laissa ei ole huomioitu riittävissä määrin työ- ja koulutusperäisiä maahanmuuttajia vaan toimenpiteet kohdistuvat pääasiallisesti kansainvälistä suojelua saaneisiin. Kotoutumislaissa tulee huomioida vahvemmin työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tiekarttaan asetetut... Continue Reading →

Utnyttjande av arbetskraft förebyggs med satsningar på att främja integrationen

En totalreform av integrationslagen har varit på remiss under våren 2022, och RP 208/2022 har getts till riksdagen 6.10.2022. NTM-centraler som fungerar som regionförvaltningens myndigheter och som svarar för den regionala koordineringen av integration har förmedlat sin oro för att det i lagen inte tillräckligt har beaktats arbets- och utbildningsrelaterade invandrare utan att åtgärderna i... Continue Reading →

ELY-keskus ja TE-toimisto harjoittelupaikkana

Puoli vuotta sitten kesäkuussa hyppäsin aika lailla tuntemattomaan, kun astelin ensimmäisen kerran Vaasan virastotalon ovista sisään. Olin juuri valmistumassa viestintätieteiden kandiksi ja päässyt ensimmäiseen oman alan harjoittelupaikkaani. Tunnelmat vaihtelivat innostuksesta jännitykseen. Moni harjoittelija voi varmasti samaistua siihen, kuinka paljon mielessä pyörii kysymyksiä ennen ensimmäistä työpäivää. Millaista työnteko omalla alalla on? Mitä kaikkea siihen kuuluu? Päädyin... Continue Reading →

NTM-centralen och AN-tjänster som praktikplats

I juni för ett halvt år sedan tog jag steget in i en för mig rätt så okänd värld, när jag för första gången klev in genom dörrarna till ämbetshuset i Vasa. Jag var så gott som klar med min kandidatexamen i kommunikationsvetenskaper och hade lyckats få en praktikantplats inom min egen bransch. Känslorna varierade... Continue Reading →

Kompetensbrist var länge en utmaning – idag är Kelviåbaserade företaget en internationell arbetsgemenskap

Under 2016 började antalet lediga jobb att öka, sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade. På grund av coronakrisen minskade efterfrågan på arbetsmarknaden tillfälligt. Arbetsmarknaden återhämtade sig dock snabbt efter coronakrisen. Antalet lediga jobb steg redan under våren 2021 över nivån före coronakrisen och har sen dess bara fortsatt att öka. Arbetsgivare upplever brist på arbetskraft och... Continue Reading →

Osaajapula oli pitkään haaste – nykyään kälviäläisyritys on kansainvälinen työyhteisö

Vuonna 2016 avointen työpaikkojen määrä alkoi kasvaa: työllisyys parani ja työttömyys väheni. Koronakriisin myötä työmarkkinoiden kysyntä vähentyi väliaikaisesti. Työmarkkinat kuitenkin toipuivat nopeasti koronakriisin jälkeen. Avointen työpaikkojen määrä on noussut koronakriisiä edeltävän tason ylitse jo keväällä 2021, ja on vain jatkanut nousuaan. Työnantajat sen sijaan kokevat työvoima- ja osaajapulaa, kun heillä on vaikeuksia löytää sopivia työntekijöitä... Continue Reading →

Osaatko sinä nimetä oman osaamisesi?

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista Osaaminen näkyviin -viikkoa. Viikon tarkoituksena on muistuttaa meitä kaikkia kaikesta siitä osaamisesta, jota meille on vuosien saatossa kertynyt. Jos miettii omaa osaamistaan, on ehkä helpompi luetella kaikki ne opit, joita on kertynyt opinnoista tai työelämästä – vaikka niitäkään ei ole kaikkia aina helppo tunnistaa. Usein meillä on kuitenkin myös paljon... Continue Reading →

Kan du identifiera din egen kompetens?

Den här veckan firas den riksomfattande Upptäck ditt kunnande -veckan. Syftet med veckan är att påminna oss alla om det kunnande som vi har samlat under årens gång. Om man tänker på det egna kunnandet, är det kanske lättare att räkna upp de kunskaper som man har fått via studier eller i arbetslivet – även... Continue Reading →

Talent Coastline – kehittyvä ja vahvistuva alueellinen ekosysteemi

Kesää on vielä jäljellä, mutta osa on jo täydessä työn humussa ja syyskauden koitokset ajatuksissa. Nyt onkin oiva aika ilmoittaa, että henkilöstömuutosten myötä tulen vastaamaan elokuusta 2022 alkaen Talent Coastline ekosysteemin kehittämisestä ja alueellisesta vahvistamisesta muiden työtehtävieni ohessa. Yrityspuolella saatan olla vielä joillekin tuntematon, mutta olen ollut alusta asti mukana Talent Coastline ekosysteemin päivittäisessä toiminnassa.... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑