Talent Coastline – kehittyvä ja vahvistuva alueellinen ekosysteemi

Kesää on vielä jäljellä, mutta osa on jo täydessä työn humussa ja syyskauden koitokset ajatuksissa. Nyt onkin oiva aika ilmoittaa, että henkilöstömuutosten myötä tulen vastaamaan elokuusta 2022 alkaen Talent Coastline ekosysteemin kehittämisestä ja alueellisesta vahvistamisesta muiden työtehtävieni ohessa. Yrityspuolella saatan olla vielä joillekin tuntematon, mutta olen ollut alusta asti mukana Talent Coastline ekosysteemin päivittäisessä toiminnassa.... Continue Reading →

EURES yhdistää kansainväliset osaajat ja työpaikat – Semin Aganovicin unelma toteutui

Yritysten välinen kilpailu osaajista on laajentunut eri maiden välille, eikä kaikkien alojen työntekijöitä löydy enää riittävästi omalta maaperältä. Siksi monissa yrityksissä pohditaan nyt kansainvälistä rekrytointia, johon on onneksi tarjolla apua. Yksi hyvä vaihtoehto on EURES, joka tarjoaa yrityksille ilmaista kansainvälistä työnvälityspalvelua Euroopassa. – EURES-yhteistyö on tärkeää siksi, että yritys saa näkyvyyttä ulkomailla ja on sitä... Continue Reading →

Team Finland toiminta Pohjanmaan ELY-keskuksessa

​Pohjanmaan ELY-keskuksessa Team Finland -toimintaa katsotaan laaja-alaisesti kokonaisvaltaisena palveluna yrityksille. Toiminta on alueellista, kansallista ja kansainvälistä. Verkosto koostuu lähinnä rahoitusta ja yritysneuvontaa tuottavista toimijoista. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimii aktiivinen alueverkosto, johon kuuluu yrityskenttää palvelevia toimijoita. Verkostomainen toiminta on havaittu hyödylliseksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi tiedon jakamiseksi muuttuvassa maailmassa, jossa yritysten toimintaedellytyksiä pyritään kehittämään ja turvaamaan. ELY-keskuksen... Continue Reading →

Team Finland-verksamheten vid NTM-centralen i Österbotten

Vid NTM-centralen i Österbotten ses Team Finland-verksamheten som en övergripande service för företag. Verksamheten idkas på regional, nationell och internationell nivå. Nätverket består främst av aktörer som beviljar finansiering och ger företagsrådgivning. På området för NTM-centralen i Österbotten verkar ett aktivt regionalt nätverk av aktörer som betjänar företagsfältet. Erfarenheten visar att en nätverksbaserad verksamhet är... Continue Reading →

Vad är Leader?

Ett blogginlägg av en Leader-expert efterfrågades. Vanligen är det Leader-gruppernas verksamhetsledare eller ordföranden som skriver dem. De är ju också helt rätt personer att berätta om utvecklingsverksamhet utifrån lokala behov, dvs. ett handlingssätt som grundar sig på tanken att invånarna på ett område är områdets bästa experter och utvecklare. Denna gång bestämde jag mig ändå... Continue Reading →

Mitä on Leader?

Tätä postausta pyydettiin Leader-asiantuntijalta. Yleensä niitä ovat kirjoittaneet Leader-ryhmien toiminnanjohtajat tai puheenjohtajat. Aivan oikeita tyyppejähän he ovat kertomaan paikallislähtöisestä kehittämisestä eli toimintatavasta, joka perustuu ajatukseen asukkaista oman alueensa parhaina asiantuntijoina ja kehittäjinä. Päätin kuitenkin itse tarttua näppäimistöön ja miettiä, miltä tämä toiminta näyttäytyy viestintäsuunnittelijan näkökulmasta. Työnkuvani ytimessä eivät ole säädökset tai sähköisen hakujärjestelmä Hyrrän erityispiirteet... Continue Reading →

TYÖ2030 – Työhyvinvointia ja tuottavuutta monimuotoisille työyhteisöille

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on käynnissä TYÖ2030-hanke, joka aloitti syyskuussa 2021. Hankkeen rahoittaa Työterveyslaitos, ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ilmainen palvelu, joka tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työryhteisöjen monimuotoisuudessa. Monimuotoisuus tarkoittaa tässä taustaltaan ulkomaista työvoimaa. Hanke on linjassa ELY-keskuksen tehtävien kanssa, joihin kuuluvat muun muassa yritysneuvonta, rahoitus- ja kehittämispalvelut,... Continue Reading →

ARBETE 2030 – Välmående och produktivitet till arbetsgemenskaper med mångfald

Inom området för NTM-centralen i Österbotten pågår ett ARBETE 2030 projekt, som startade i september 2021. Projektet finansieras av Arbetshälsoinstitutet och pågår till slutet av 2022. Projektets syfte är att utveckla en kostnadsfri tjänst som stöder små och medelstora företag i området för NTM-centralen i Österbotten med mångfaldighet i arbetsgemenskapen, mångfald betyder i detta fall... Continue Reading →

Den svarta svanen

”Den svarta svanen: vad mycket osannolika händelser kan leda till” som är skriven av Nassim Nicholas Taleb utkom år 2007. Bokens namn anspelar på det oförväntade och osannolika i att plötsligt upptäcka en svart svanart efter att ha trott att alla svanar är vita. Den svarta svanen avser en situation som är svår att förutse... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑