Talent Café #1 – Job Search During and After Corona

The Coronavirus situation brought many challenges to the workforce and business life of Finland as well as the rest of Europe and the world. Talent Coastline planned a series of online events called Talent Café. The Talent Café is meant for the internationals living in the Ostrobothnia and Central Ostrobothnia regions who are searching for... Continue Reading →

Våren med små och stora siffror

7087,325,14 har varit vårens mest uppföljda siffror – smittade, döda och nya smittor.Permitteringar, konkurser och avbrott i verksamheten kan vara en annan liknande lista. Ännu i februari skulle ingen ha trott på dessa siffror.  Siffrorna 33 087 och 29 722 berättar om antalet inlämnade coronaansökningar till NTM-centralen och Business Finland och om företagens behov för hjälp.... Continue Reading →

Pienten ja suurten lukujen kevät

7087,325,14 ovat olleet kevään seuratuimmat lukusarjat - tartunnan saaneet, kuolleet ja uudet tartunnat. Lomautukset, konkurssit ja toiminnan keskeytykset voisi olla toinen samankaltainen lista. Kukaan ei olisi vielä helmikuussa näihin lukuihin uskonut.  Luvut 33 087 ja 29722 kertovat ELY-keskukselle ja Business Finlandille jätettyjen koronahakemusten määrästä ja yritysten avun tarpeesta. 5 500 000 000 on euromääräinen luku valtion koronaviruksen vaikutusten minimointiin... Continue Reading →

NTM-centralens coronafinansiering hjälpte företag att klara coronakrisen

Restriktionerna till följd av coronaviruspandemin ställde allt upp ner för det lilla och rätt nystartade kommunikationsbolaget  Bertills & Jung. Företaget sysselsätter fem personer och många av företagets kunder är små företag som också drabbats hårt av åtgärderna för att bromsa upp spridningen av COVID-19. Företagets ägare Anna Bertills och Linn Jung såg att NTM-centralerna beviljar... Continue Reading →

ELY-keskuksen koronarahoitus auttoi yrityksiä selviytymään koronakriisissä

Koronaviruspandemian rajoitustoimet pakottivat pienen ja juuri aloittaneen Bertills & Jungin viestintäyrityksen toiminnan ylösalaisin. Yritys työllistää viisi henkilöä ja monet yrityksen asiakkaista ovat pieniä ja saaneet vakavasti kärsiä COVID-19 viruksen leviämisen hidastustoimista. Yrityksen omistajat Anna Bertills ja Linn Jung huomasivat, että ELY-keskukset myöntävät koronarahoitusta eli yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Tuen avulla... Continue Reading →

Once upon a time… Life!

When I was a child, I used to watch this French cartoon about the human body. It was called “Once upon a time... Life”, I watched it dubbed in Arabic at the time every day at around 5pm. It was fascinating to learn how the organs work together to combat biological threats. It taught me... Continue Reading →

Tjänstemannaliv under coronakrisen

I samband med coronakrisen har man igen fått fundera på tjänstemannaetiken. I offentligheten kan tjänstemän bli behandlade som om de helt medvetet och avsiktligt skulle ha använt sin makt oändamålsenligt. Speciellt i sociala medier förorsakas stormar på löpande band.  Ibland försöker man påverka en tjänsteman, så att han/hon skulle dra sådana slutsatser eller fatta sådana... Continue Reading →

Virkamieselämää koronakriisin keskellä

Koronakriisin yhteydessä on taas tullut aika miettiä virkamiesetiikkaa. Julkisuudessa virkamiestä saatetaan kohdella kuin he olisivat täysin tietoisesti ja tahallaan käyttäneet valtaansa epätarkoituksenmukaisesti. Sosiaalisessa mediassa nostatetaan myrskyjä jatkuvalla syötöllä. Virkamieheen pyritään toisinaan vaikuttamaan niin, että hän tekisi toivotunlaisia johtopäätöksiä ja ratkaisuja. Käytännössä virkamies on kuitenkin täysin sidottu asetettuihin lakeihin ja ohjeisiin. Max Weber esitti byrokratian ideaalimallin... Continue Reading →

Virkamieselämää- Kasvintarkastajan (epä)normaali työviikko

ELY-keskukset täyttävät tänä vuonna 10 vuotta ja haluan nostaa esille tarinoita, jotka ovat syntyneet ELY-keskuksien olemassaolon alkuajoista, ja itseasiassa jo ajasta ennen vuotta 2010. Valoa kohti Oli synkkä ja myrskyinen yö… Näillä sanoilla voisin aloittaa useammankin tarkastuksen tänä talvena. Kelit ovat vaihdelleet päivittäin ja tämä haastaa virka-auton kuljettajan ajamaan kieli keskellä suuta, loputtomia tien pientareita... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑