Ohjelmakauden Onnistujat: ProPRECIKEM minimoi maanviljelyn ympäristövaikutukset

Vuosituhansia jatkuneen maankohoamisen takia Suomen rannikkoalueet ovat usein vanhaa merenpohjaa. Kun näitä maita kuivataan maanviljelyn tarpeisiin, muodostuu helposti hapanta sulfaattimaata. Happamien sulfaattimaiden happamilla metallipitoisilla valumavesillä on haitallisia seurauksia vastaanottavien vesistöjen ekosysteemeille. Vuosina 2010–2018 toteutetuissa PRECIKEM ja PRECIKEM II -hankkeissa on kehitetty uutta menetelmää viljelykäytössä olevien happamien sulfaattimaiden aiheuttamien vesistöongelmien ratkaisuun. Menetelmässä on kehitetty jo käytössä... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑