Kan du identifiera din egen kompetens?

Den här veckan firas den riksomfattande Upptäck ditt kunnande -veckan. Syftet med veckan är att påminna oss alla om det kunnande som vi har samlat under årens gång. Om man tänker på det egna kunnandet, är det kanske lättare att räkna upp de kunskaper som man har fått via studier eller i arbetslivet – även... Continue Reading →

Team Finland-verksamheten vid NTM-centralen i Österbotten

Vid NTM-centralen i Österbotten ses Team Finland-verksamheten som en övergripande service för företag. Verksamheten idkas på regional, nationell och internationell nivå. Nätverket består främst av aktörer som beviljar finansiering och ger företagsrådgivning. På området för NTM-centralen i Österbotten verkar ett aktivt regionalt nätverk av aktörer som betjänar företagsfältet. Erfarenheten visar att en nätverksbaserad verksamhet är... Continue Reading →

Vad är Leader?

Ett blogginlägg av en Leader-expert efterfrågades. Vanligen är det Leader-gruppernas verksamhetsledare eller ordföranden som skriver dem. De är ju också helt rätt personer att berätta om utvecklingsverksamhet utifrån lokala behov, dvs. ett handlingssätt som grundar sig på tanken att invånarna på ett område är områdets bästa experter och utvecklare. Denna gång bestämde jag mig ändå... Continue Reading →

ARBETE 2030 – Välmående och produktivitet till arbetsgemenskaper med mångfald

Inom området för NTM-centralen i Österbotten pågår ett ARBETE 2030 projekt, som startade i september 2021. Projektet finansieras av Arbetshälsoinstitutet och pågår till slutet av 2022. Projektets syfte är att utveckla en kostnadsfri tjänst som stöder små och medelstora företag i området för NTM-centralen i Österbotten med mångfaldighet i arbetsgemenskapen, mångfald betyder i detta fall... Continue Reading →

Den svarta svanen

”Den svarta svanen: vad mycket osannolika händelser kan leda till” som är skriven av Nassim Nicholas Taleb utkom år 2007. Bokens namn anspelar på det oförväntade och osannolika i att plötsligt upptäcka en svart svanart efter att ha trott att alla svanar är vita. Den svarta svanen avser en situation som är svår att förutse... Continue Reading →

#statsanställd – Från praktikant till sakkunnig

Hej! Jag heter Maiju Jussila. Jag är en 25-årig blivande förvaltningsmagister. Avsikten med denna text är att berätta lite om mina erfarenheter hur det var att vara som praktikant samt om övergången till sakkunnigarbetet efter praktikperioden. Under sommaren var jag i högskolepraktik vid Österbottens arbets- och näringsbyrå. Jag fick möjligheten att stanna kvar och samla... Continue Reading →

Sommaren från åkerövervakares synpunkt

Tjänare! Jag är Johanna Mäki, nybliven agrolog (YH) från Ilmajoki. I juni började jag jobba med åkerövervakning vid NTM-centralen i Österbotten och jag har blivit ombedd att dela mina tankar om sommaren som gått. Sommaren gick i ett huj. Jag minns fortfarande den första morgonen då jag skulle träffa min chef vid Ämbetshusets info. Före... Continue Reading →

Man lär sig så länge man lever

Oj, vad härligt det är att få lära sig nytt! Ju äldre jag blir, desto mer njuter jag av att lära mig och av att utveckla mitt kunnande. Jag ser inlärningen som en möjlighet, som en positiv utmaning, som ett eget val att utveckla mig själv och mitt kunnande. Själv hör jag till den människogruppen... Continue Reading →

Förberedelse av internationella experter för arbetsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten

Det går bra för oss här i Österbottens arbets- och näringsbyrås område. Företagen är växande, exportdrivna och internationella. Sysselsättningen är rätt bra på riksnivå. Hur ser det ut i framtiden? Kommer företagen i vår region att få de bästa och mest kompetenta arbetstagarna och därmed kunna följa med utvecklingen? Varifrån? Bristen på kunnig arbetskraft är... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑