Förberedelse av internationella experter för arbetsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten

Det går bra för oss här i Österbottens arbets- och näringsbyrås område. Företagen är växande, exportdrivna och internationella. Sysselsättningen är rätt bra på riksnivå. Hur ser det ut i framtiden? Kommer företagen i vår region att få de bästa och mest kompetenta arbetstagarna och därmed kunna följa med utvecklingen? Varifrån? Bristen på kunnig arbetskraft är... Continue Reading →

Klimatarbetet vid NTM-centralerna

I regeringsprogrammet ingår målet att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. För att det ska lyckas måste utsläppen minska snabbare inom alla sektorer och koldioxidsänkorna stärkas. Som klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen säger så kommer klimatförändringen inte att försvinna någonstans, det är en mer omfattande fråga än coronaviruset. Eftersom Finland besitter högklassig kunskap och teknologi, har... Continue Reading →

Efter stormen klarnar det?

Efter stormen klarnar det, som den framlidne Kari Tapio sjunger i sin låt Myrskyn jälkeen. Börjar ekonomin i Finland blomstra efter coronapandemin eller fortsätter vi att streta på plats under en långsam ekonomisk tillväxt? Nu stimuleras det med en aldrig tidigare skådad volym. Vi fick nyligen höra i nyheterna att EU:s medlemsstater äntligen har kommit... Continue Reading →

Statsanställd

Hej! Jag är Joel Smeds och arbetar denna sommar som praktikant med juristuppgifter vid NTM-centralen i Österbotten, landsbygdsenheten i Vasa. Jag är hemma från Korsholm och studerar andra året vid Helsingfors universitet, enheten i Vasa, så jag har ännu några års studier framför mig. Även om jag har bott största delen av mitt liv på... Continue Reading →

Företagsanalytikers arbete och utvecklingen av tjänsternas livscykel

Hej! Jag heter Heikki Rautio. Jag är företagsanalytiker och jobbar i Karleby. Under våren har jag visserligen knappt besökt min arbetsplats, utan distansarbetat hemma på grund av coronan.  Jag har hand om landsbygdsfondens företagsstöd och investeringar för gårdar i Mellersta Österbotten. Den här våren har jag dessutom behandlat temporära lån med statsborgen för gårdsbruksenheter och... Continue Reading →

Våren med små och stora siffror

7087,325,14 har varit vårens mest uppföljda siffror – smittade, döda och nya smittor.Permitteringar, konkurser och avbrott i verksamheten kan vara en annan liknande lista. Ännu i februari skulle ingen ha trott på dessa siffror.  Siffrorna 33 087 och 29 722 berättar om antalet inlämnade coronaansökningar till NTM-centralen och Business Finland och om företagens behov för hjälp.... Continue Reading →

NTM-centralens coronafinansiering hjälpte företag att klara coronakrisen

Restriktionerna till följd av coronaviruspandemin ställde allt upp ner för det lilla och rätt nystartade kommunikationsbolaget  Bertills & Jung. Företaget sysselsätter fem personer och många av företagets kunder är små företag som också drabbats hårt av åtgärderna för att bromsa upp spridningen av COVID-19. Företagets ägare Anna Bertills och Linn Jung såg att NTM-centralerna beviljar... Continue Reading →

Tjänstemannaliv under coronakrisen

I samband med coronakrisen har man igen fått fundera på tjänstemannaetiken. I offentligheten kan tjänstemän bli behandlade som om de helt medvetet och avsiktligt skulle ha använt sin makt oändamålsenligt. Speciellt i sociala medier förorsakas stormar på löpande band.  Ibland försöker man påverka en tjänsteman, så att han/hon skulle dra sådana slutsatser eller fatta sådana... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑