Klimatkloka insikter

Jag anser mig alltid ha varit medveten om miljöeffekterna i mitt eget liv. De omfattar överväganden om hurdan bil jag kör, hur jag sorterar och var jag bor. För några år sedan flyttade jag från en större bostad i ett parhus till en liten bostad i ett flervåningshus. Jag tänkte då på vad som är... Continue Reading →

Till cirkulär ekonomi och vidare…

Kokkola Material Week söker lösningar på den cirkulära ekonomins utmaningar Bekämpningen av klimatförändringen har blivit en del av den dagliga diskussionen.  I både företag och den offentliga verksamheten ställer vi oss frågan hur vi kan agera på ett ansvarsfullt sätt. Cirkulär ekonomi kan ge en lösning på de utmaningar som klimatförändringen ställer oss inför. I... Continue Reading →

Samanskaffning är ett bra verktyg när företagen har rekryteringsproblem

På Österbottens arbets-och näringsbyråns (TE-byråns) område är sysselsättningsläget bra. Arbetslösheten är låg och rekryteringen går därför inte lika lätt som tidigare. Många företag har säkert märkt det på ett sätt eller annat. Det är tur att det finns verktyg som man kan använda i situationer då det helt enkelt inte finns ledig arbetskraft till arbetsuppgifterna.... Continue Reading →

Framtiden tillhör unga

Österbottniska unga har många tankar om hurdan Österbottens exportkust är som område och vad borde göras i framtiden för att tillförsäkra områdets dragningskraft och framgång. För att ungas röst ska höras, arrangerar NTM-centralen i Österbotten tillsammans med sina samarbetspartner ungas påverkningsevenemang Ostrobothnian Young Talk 2019: Passion for Future. Evenemanget arrangeras 7.8.2019 som invigningsevenemang för Wasa... Continue Reading →

Carbon Action är föregångare när det gäller att främja kolbindning i jordbruksmarken i Finland

Kolbindning och dess möjligheter att stävja klimatförändringen har varit starkt framträdande i klimatdebatten också i Finland. Detta bevisades sist och slutligen av att kolbindning inkluderades i det färska regeringsprogrammets målsättningar. En av åtgärderna som valdes ut inom ramen för målsättningarna är att minska utsläppen från jordbruksmarken och effektivera kolbindningen för att stärka kolsänkorna och kollagren.... Continue Reading →

Framtidens mat

I framtidens mattrender betonas både det egna och miljöns välbefinnande, upplevelser och önskan om en enkel vardag. Råvaror och produkter måste vara lätta att få tag på, tillaga och njuta. Vi vill äta välsmakande mat som är bra för vår hälsa. Mat förknippas också med att unna sig något gott och glamour. Konsumenterna vill i... Continue Reading →

Företag växer inte i tomrum

Under våren har Team Finland-verksamheten organiserats på ett mer systematiskt sätt vid NTM-centralen i Österbotten. I servicenätverket Team Finland Österbotten och Mellersta Österbotten ingår NTM-centralen i Österbotten, arbets- och näringsbyrån, Business Finland, Finnvera och Viexpo. Samarbete idkas i ett stort nätverk som omfattar bl.a. regionens näringslivsbolag, utbildningsorganisationer, företagarorganisationer och städer. Team Finland-aktörerna har många olika... Continue Reading →

Fördomsfritt mot en mångsidig arbetsgemenskap

Arbetslöshetsgraden bland utlänningar är rekordartat låg på Österbottens NTM-centrals område. Riksomfattande är siffran lägst i Mellersta Österbotten, 14,5 procent och i Österbotten näst lägst 15,9 procent (februari 2019). Full sysselsättning har de kommuner lyckats skapa som ligger nära Jakobstad, Pedersöre med en arbetslöshetsgrad på 2,1 procent och Larsmo på två procent (HS 7.4.2019). Fastän vårt... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑