Tulevaisuuden työ näyttää joustavalta ja monipaikkaiselta

Keväällä 2020 muuttunut maailmantilanne ja siitä seurannut poikkeusaika vei suomalaisen työelämän nopealla aikataululla suuren murroksen äärelle.  Poikkeusaikana moni työnantaja joutui pohtimaan kokonaan uusiksi sen missä, milloin ja miten työtä tehdään. Tänä keväänä, noin kaksi vuotta pandemian puhkeamisen jälkeen, monessa työpaikassa pohditaan, millaiseen ”uuteen normaaliin” työpaikoilla palataan. Varmaa lienee, ettei vanhaan työkulttuuriin ole paluuta – ainakaan suuressa mittakaavassa.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla tähän teemaan on paneutunut Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö -hanke. Hanke pyrkii kartoittamaan etätyön toimivuutta Pohjanmaan ELY-alueen työpaikkojen näkökulmasta ja analysoimaan systemaattisen kehityksen mahdollisuuksia.

Etätyöhön äkillisesti siirryttäessä harva osasi kuvitella, kuinka kauan tilanne tulisi kestämään. Monessa työpaikassa etätyöhön siirryttiin hyvin pikaisella aikataululla. Centria-ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian luotsaamassa hankkeessa kestävä etätyö mielletäänkin ensisijaisesti etätyöksi, joka perustuu aikaa kestäviin ratkaisuihin. Kun etätyöstä näyttää tulevan pysyvä osa työkulttuuriamme, on tärkeää luoda pitkän aikavälin jäsenneltyjä ratkaisuja toimintakulttuuriin.

– Ajallisesti kestävän näkökulman lisäksi kestävällä etätyöllä tarkoitetaan työtä, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, lisäävät hankevetäjät Pernilla Howard Centria-ammattikorkeakoulusta ja Malin Winberg Yrkeshögskolan Novialta.

Erilaisia ratkaisuja erilaisille yhteisöille

Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö –hanke on kartoittanut etätyötilannetta Pohjanmaan ELY-keskusalueella sekä haastatteluin että kyselylomakkein. Tarkoitus on koota kokonaiskuva, joka kattaa tilanteen yrityksen kokoon ja toimialaan katsomatta. Näkökulmaa on saatu sekä työnantajilta että työntekijöiltä.

Selvityksestä on käynyt ilmi, että alueella suhtaudutaan etätyöhön pääsääntöisesti positiivisesti. Moni pitää etätyön tuomasta vapaudesta.  Mahdollisuuden tehdä etätyötä koetaan tuovan joustavuutta ja helpottavan työelämän sovittamista muuhun elämään.

Haasteitakin on. Näistä parhaiten tunnistetut ovat puutteellinen ergonomia, kommunikaatio-ongelmat sekä eräänlainen digitaalinen uupumus. Etätyötä tehdessä erilaiset kahvihuone- ja käytäväkeskustelut jäävät helposti käymättä. Spontaanin yhteisen pohdinnan puuttuminen työpäivistä voi muodostua esteeksi luovuudelle. Lisäksi varsinkin koronakevään alussa monella työpaikalla digitaalinen viestintäkulttuuri haki vielä muotoaan, mikä johti kalentereiden täyttymiseen Teams-palavereilla.

Näiden haasteiden selättämiseksi ei ole olemassa yhtä patenttiratkaisua. Työkulttuuri Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on hyvin heterogeeninen. Toimialojen käytänteet eroavat toisistaan huomattavasti. Joissain työpaikoissa etätyö on ollut jo pitkään osa arkipäivää, kun taas joillekin etätyö on kokonaan uusi tapa tehdä työtä.

– Hankkeen idea onkin luoda prosesseja, jotka auttavat työnantajia itse miettimään parhaat ratkaisut etätyön sujuvoittamiseksi, toteavat hankevetäjät yksissä tuumin.

– Työpaikan sisäinen viestintä on ratkaisevassa asemassa, kun luodaan hybridityöskentelyyn soveltuvia työympäristöjä. On tärkeää, että etätyöstä on sovittu työpaikalla, ja kaikki tietävät, miten kollegan voi kunakin päivänä tavoittaa. Esimiehen on oltava tilanteen tasalla ja organisoitunut, hankevetäjät pohtivat.

Etätyöstä vetonaula maaseudulle

Yritysten lisäksi hankkeessa on yhteistyössä erilaisten yhdistysten kanssa pohdittu, miten maaseudusta voitaisiin tehdä houkutteleva paikka etätyön kannalta. Yksi hankkeessa syntynyt idea on hub-toiminta. Ideana on hyödyntää päivisin tyhjillään olevia yhdistysten tiloja ikään kuin pop up -toimistohotelleina, joissa on ovet avoinna etätyöläisille. Niissä etätyöläisillä on mahdollisuus tehdä töitä hiljaisuudessa, mutta nauttia yhteisöllisyydestä ja verkostoitua kahvitauoilla. Konseptia on kokeiltu onnistunein tuloksin. Tarkoitus on luoda toimintamalli, jota muut yhdistykset voivat kopioida vapaasti.

– Yhdistykset kaipaavat vuokratuloja tiloilleen, joten hub-toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia. Lisäksi etätyöläiset käyttävät työpäiviensä yhteydessä maaseudun palveluita, mikä hyödyttää alueen elinkeinoelämää, hankevetäjät muistuttavat.

Miltä näyttää etätyön tulevaisuus Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla?

Etätyö tuo pääsääntöisesti enemmän mahdollisuuksia kuin on osattu kuvitella. On olemassa työtehtäviä, joita ei voi lähitulevaisuudessakaan tehdä etänä, mutta näiden työtehtävien ympärillä on usein mahdollisuuksia tehdä töitä joko kokonaan tai osittain etänä.

Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö -hankkeen vetäjät uskovat vahvasti, että tulevaisuuden työkulttuuri on yhdistelmä lähi- ja etätyötä.

– Itseasiassa, kun puhumme juuri nyt etätyöstä, tarkoitamme oikeastaan hybridityötä, eli mahdollisuutta tehdä joustavasti työtä paikasta riippumatta, hankevetäjät painottavat.

Kaksi naista hymyilee
Hankevetäjät Pernilla Howard Centria-ammattikorkeakoulusta ja Malin Winberg Yrkeshögskolan Novialta.

Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta Euroopan unionin maaseuturahastosta. Lisäksi hanketta on rahoittanut Svenska kulturfonden ja Keskitien säätiö.

Kommentointi on suljettu.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: